Tulorekisterin tekninen dokumentaatio vuodelle 2021 julkaistu

2.6.2020

Tulorekisteri on julkaissut vuosiversiot 2021 teknisestä dokumentaatiosta. Dokumentaatiota sovelletaan ilmoituksiin, joiden maksupäivä tai muu ilmoituspäivä on 1.1.2021 tai sen jälkeen.

Tietoja voi antaa tulorekisteriin 45 päivää ennen maksupäivää. Näin ollen muutokset ovat käytössä 11.11.2020 lähtien.

Tietosisältömuutokset

Tietosisältömuutoksilla pyritään parantamaan ilmoittamisen loogisuutta ja tulorekisteriin tallennettujen tietojen laatua. Osa muutoksista on tehty tulorekisterin sidosryhmien esittämien muutospyyntöjen perusteella.

Tietosisältömuutokset kohdistuvat tulorekisterin palkkatietoilmoituksen skeemaan sekä koodistoihin.

Palkkatietoilmoituksella otetaan käyttöön uusi tieto, joka lisätään palkallisen poissaolon elementtiin. Lisäksi käyttöön otetaan uusia tulolajeja ja jo olemassa oleviin tulolajeihin tehdään muutoksia.

Uusia koodistoarvoja lisätään koodistoihin Tulonsaajan lisätiedon tyyppi ja Maksajan tyyppi.

Muutokset on kuvattu kokonaisuudessaan kunkin dokumentin versiohistoriassa.

Suorituksen maksajien raportit

Osa tulorekisterin suorituksen maksajien raporteista ovat sisällöltään päällekkäisiä tai niiden käyttö on ollut vähäistä. Tästä syystä 1.1.2021 käytöstä poistetaan seuraavat suorituksen maksajan raportit:

  • Maksajan palkkatietoilmoitusten yhteenveto (602 ja 603)
  • Työnantajan erillisilmoitusten yhteenveto (604 ja 605)
  • Maksajan palkkatietoilmoitusten tulonsaajakohtainen yhteenveto (606 ja 607)
  • Maksajan aineistojen ja tulotietoilmoitusten lukumäärät (608 ja 609)

Viestinvaihto poistetaan rajapintapalveluista

Viestinvaihto-toiminnallisuutta ei toteuteta tulorekisterin teknisiin rajapintapalveluihin. Teknisestä dokumentaatiosta on poistettu viestinvaihtoon viittaavat kuvaukset. Tulorekisteri selvittää viestinvaihdon toteuttamista sähköiseen asiointipalveluun huomioiden Suomi.fi -viestit palvelun.

Muutokset julkaistaan testausympäristöön elokuussa

Tietosisältömuutokset julkaistaan tulorekisterin testausympäristöön sidosryhmille testattavaksi 19.8. alkaen porrastetusti. Ensin julkaistaan tulolaji- ja koodistomuutokset ja sen jälkeen uudet käsittelysäännöt.

Dokumentaatio tulorekisteri.fi-sivulla

Dokumentaatio on saatavilla tulorekisteri.fi-sivustolla kymmenen vuoden ajan. Teknisten dokumenttien versiot on jaoteltu sivustolle vuosittain. 2021 dokumentaatio on julkaistu suomeksi. Kieliversiot julkaistaan myöhemmin.

Dokumentaatio 2021

Katso tulorekisterin verkkoseminaari ohjelmistotaloille (27.5.2020, YouTube, pituus 79 min)