Tulorekisterin käyttäjien määrä kasvoi vuodenvaihteessa

3.1.2020

Entistä useampi viranomainen hyödyntää tulorekisteriä tänä vuonna. Esimerkiksi tapaturma- ja liikennevakuutuspäätökset, aikuiskoulutusetuudet ja esitäytetty veroilmoitus pohjautuvat jatkossa reaaliaikaisiin työnantajien antamiin palkkatietoihin.

Aiemmin työnantajien tulorekisteriin ilmoittamia tietoja on käytetty jo päiväraha-, vanhempainraha- ja työeläkepäätöksissä. Päätöksiin on myös odotettavissa nopeutta ja sujuvuutta.

Reaaliaikaista tulorekisteriä voi käyttää päätöksenteossaan tai muissa lakisääteisissä tehtävissään vuonna 2020 lähes 500 toimijaa. Tulorekisteri välittää palkkatietoja keskeisiin yhteiskunnan toimintoihin, sillä tietoja hyödynnetään jatkossa esimerkiksi

  • päiväraha- ja vanhempainrahapäätöksissä
  • tapaturma- ja liikennevakuutuspäätöksissä
  • työeläkepäätöksissä
  • esitäytetyssä veroilmoituksessa ja muutosverokorteissa
  • Tilastokeskuksen tilastoissa
  • työsuojeluvalvonnassa
  • aikuiskoulutusetuuksissa
  • varhaiskasvatuksen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuissa.

Tieto virtaa automaattisesti

Palkkatiedot kulkevat tulorekisteriin työnantajilta suurimmaksi osaksi suoraan palkkajärjestelmistä ja palkanlaskentapalveluista heti palkanmaksun jälkeen. Aikaisemmin työnantajat ilmoittivat tiedot jokaiselle viranomaiselle erikseen.

Viranomaiset ja organisaatiot hakevat tiedot rekisteristä silloin, kun niitä tarvitaan päätöksenteossa. Kukin tiedon käyttäjä saa vain ne tiedot, jotka sille lain mukaan kuuluvat.

– Visiona on, että yritykset ja muut työnantajat voisivat käyttää mahdollisimman vähän aikaa viranomaisilmoituksiin, kun ilmoittamisen voi automatisoida. Mitä kattavammin järjestelmät ovat tulorekisterin kanssa yhteensopivia, sitä enemmän yritys hyötyy pitkällä tähtäimellä, Tulorekisteriyksikön johtaja Terhi Holmström sanoo.

Yhteiskunta on digitalisoitunut tulorekisterin myötä

Lähes 90 % ilmoituksista liikkuu tulorekisteriin automaattisesti. Paperi-ilmoituksia ei käytetä enää kuin alle yhdessä prosentissa ilmoituksista.

Tulorekisteriin ilmoitettiin vuonna 2019 noin 54 miljoonaa palkkatietoilmoitusta. Rekisteri sisältää noin 3 miljoonan tulonsaajan palkkatiedot.