Tulorekisterin käyttäjätyytyväisyydessä jälleen pientä nousua

23.6.2021

Kevään käyttäjätyytyväisyyskyselyn tulokset ovat valmistuneet. Tulorekisterin asiakastyytyväisyyden yhteisarvosanaksi annettiin 3,2.

Edellisvuosien yhteisarvosanat palvelulle olivat 3,1 (marraskuu 2020), 2,8 (joulukuu 2019) ja 2,3 (kesäkuu 2019). Kokonaisarvosana asteikolla 1–5 on noussut jatkuvasti tulorekisterin kehityksen ja käytön edetessä.

– Olemme kuunnelleet asiakkaidemme tarpeita ja kehittäneet tulorekisteriä yhteistyössä tiedon tuottajien ja käyttäjien kanssa, kuvaa Tulorekisteriyksikön johtaja Terhi Holmström syitä nousujohteiseen tulokseen.

Asiakastyytyväisyyttä mitattiin nyt ensimmäisen kerran etuuksien käyttöönoton jälkeen.

– On hienoa huomata, että asiakastyytyväisyys on edelleen hyvällä tasolla. Kehitettävää on, mutta suunta on oikea. Kehitystyötä tehdään parhaillaan muun muassa sähköisessä asiointipalvelussa palkkojen toiminnallisuuksien parantamiseksi sekä raportoinnin parissa.

Rajapinnan kautta asioivat tyytyväisimpiä

Tyytyväisimpiä tulorekisteriin ovat rajapinnan kautta asioivat asiakkaat. Erityisen tyytyväisiä olivat myös ensimmäistä kertaa mukana vastaamassa olleet etuustiedon käyttäjät, jotka antoivat palvelulle yleisarvosanaksi 3,5. Kriittisimmin tulorekisteriä arvioivat sähköisessä asiointipalvelussa tietoja ilmoittavat.

Rajapintakäyttäjät olivat tyytyväisimpiä tulorekisterin suorituskykyyn (arvosana 3,7) ja käytettävyyteen (arvosana 3,3). Sen sijaan sähköisen asiointipalveluun ollaan edelleen tyytymättömiä. Viime vuoden tavoin tiedon käyttäjät antoivat sähköisestä asiointipalvelusta hieman paremmat tulokset (suorituskyky 3,5 ja käytettävyys 3,2) kuin tiedon tuottajat (suorituskyky 3,4 ja käytettävyys 3,0).

Tyytyväisyys tulorekisterin asiakaspalveluun on parantunut hieman vastaajien keskuudessa. Kaikista tyytyväisimpiä asiakaspalveluun ovat rajapintakäyttäjät arvosanalla 3,2.

Tulonsaajien kyselyyn vastanneista suurin osa oli tarkastanut rekisteristä omia tulotietojaan. Vastaajat antoivat palvelulle keskiarvosanaksi 2,8. Vastauksia tulonsaajien kyselyyn saatiin 9 kappaletta.

Tulorekisteriä kehitetään palautteen perusteella

Tulorekisteriä kehitetään jatkuvasti saadun palautteen perusteella.

– Kiitos kaikille, jotka ottivat aikaa kertoakseen, mikä toimii ja mitä voisimme vielä parantaa, Holmström kiittää.

– Suhtaudumme vakavasti kriittisiin arvioihin ja kohdennamme kehitystyötä sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Esimerkiksi sähköiseen asiointipalveluun lanseerataan syksyllä uusi verkkolomake palkkatietojen ilmoittamiselle. Toivottavasti tällä on vaikutusta verkkopalvelua käyttävien asiakkaiden tyytyväisyyteen jatkossa.

Lue lisää tulorekisterin kehittämisen periaatteista

Käyttäjätyytyväisyyttä selvitetään kyselyllä kaksi kertaa vuodessa

Tulorekisterin käyttäjätyytyväisyyttä selvitettiin 7.4.–7.5.2021 sähköisellä kyselyllä. Käyttäjätyytyväisyyskysely on aiemmin toteutettu kolmesti: vuonna 2020 marraskuussa ja vuonna 2019 kesä- ja joulukuussa.

Kevään 2021 kysely toteutettiin erikseen neljälle kohderyhmälle, jotka olivat tiedon ilmoittajat, asiakasraadit, tiedon käyttäjät ja ohjelmistotalot. Kyselyssä olivat mukana ensimmäistä kertaa myös etuustietojen ilmoittajat ja käyttäjät.

Tiedon ilmoittajien kyselylomakkeen linkki julkaistiin tulorekisterin verkkosivuilla. Asiakasraadeille, tiedon käyttäjille ja ohjelmistotaloille lähetettiin erilliset tutkimuskyselyt sähköpostitse. Kohderyhmittäin suunnattujen kyselyiden tarkoitus oli saada mahdollisimman kattavasti tietoa eri käyttäjäryhmien kokemuksista ja kehitystarpeista. Vastauksia saatiin tänä vuonna yhteensä 294 kappaletta.

Viime vuoden tapaan julkaistiin verkkosivuilla myös tulonsaajille suunnattu kysely, johon vastasi tällä kerralla 9 tulonsaajaa.

Kyselytutkimus koski tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun ja teknisten rajapintojen suorituskykyä ja toiminnallisuutta. Muutama kysymyksistä käsitteli lisäksi tyytyväisyyttä tulorekisterin asiakaspalveluun.
Käyttäjätyytyväisyyskysely toteutetaan seuraavan kerran syksyllä 2021.

Sivu on viimeksi päivitetty 23.6.2021