Tulorekisteri perustaa etuustietojen ilmoittamisen asiakasraadit - tule mukaan vaikuttamaan

19.3.2021

Tulorekisteri perustaa kaksi uutta asiakasraatia etuustietoihin liittyen. Perustettavista raadeista toinen on avoinna etuustietojen ilmoittajille ja toinen etuustietojen tuottamiseen käytettäviä ohjelmistoja tuottaville ohjelmistotaloille.

Raatien avulla tulorekisteri kerää palautetta palvelujen ja toiminnan kehittämiseen. Raateihin voi ilmoittautua alla olevien linkkien kautta 1.4.2021 mennessä. Ohjelmistotalot voivat myös ilmoittaa sidosryhmäyhteistyössä käytettävän yhteyshenkilön Tulorekisteriyksikölle samalla kyselyllä.

Asiakasraadeissa pääset mukaan kehittämään tulorekisteriä

Raatien toimikausi on kaksi vuotta, jonka jälkeen tulorekisteri hakee raateihin uusia jäseniä. Myös vanhat jäsenet voivat hakea uudelle toimikaudelle.

Raatien tilaisuudet järjestetään sähköisesti Microsoft Teams -palavereina. Tilaisuuksia pidetään vähintään kahdesti vuodessa. Raatien jäsenille voidaan lähettää myös erilaisia kyselyitä ja dokumentteja kommentoitavaksi.

Ohjelmistotalojen raatiin valitaan enintään 30 ohjelmistotaloa. Etuustietojen ilmoittajien raatiin valitaan enintään 50 ilmoitusvelvollista organisaatiota. Ilmoitusliikennettä hoitavat palveluntuottajat voivat ilmoittautua etuustiedon ilmoittajien raatiin. Raateihin valituille ilmoitetaan valinnasta erikseen.

Valintojen perusteella pyritään muodostamaan edustava kokonaisuus eri ilmoituskanavat ja ilmoitustarpeet huomioiden. Raadit aloittavat toimintansa huhtikuussa 2021.

Tule mukaan raateihin:

Sivu on viimeksi päivitetty 19.3.2021