Tulorekisteri on lisännyt ohjeistusta teknisen rajapinnan käytöstä

4.12.2020

Tulorekisteri on nyt ollut käytössä lähes kaksi vuotta. Ensi vuonna tulorekisteriin annettavien ilmoitusten määrä kasvaa merkittävästi, kun 1.1.2021 lähtien etuuden maksajat ilmoittavat myös maksetut eläkkeet ja etuudet tulorekisteriin.

– Palkkatietoilmoituksia on enimmillään annettu yhden päivän aikana jopa 500 000. Yleensä palkkatietojen ilmoitusvirta on ruuhkahuippuina ollut 200 000–300 000 ilmoitusta päivässä. Yhdessä etuusilmoittajien kanssa tehdyn analyysin perusteella etuustietoilmoituksia on odotettavissa tulorekisteriin ruuhkahuippuina jopa miljoona ilmoitusta vuorokaudessa, kertoo Tulorekisteriyksikön johtaja Terhi Holmström.

Tulorekisteri on täsmentänyt teknisten rajapintojen ohjeistusta, jotta tietojen ilmoittaminen ja jakelu käyttäjille olisi mahdollisimman tehokasta ja vaivatonta. Sopivan ilmoituskanavan valinnan lisäksi tulorekisteri antaa suosituksia aineistojen koosta, toimitusajasta ja käsittelypalautteiden noudosta.

Suositukset perustuvat ilmoitusvirtojen kasvuun ja kahden vuoden käyttökokemuksiin palkkojen ilmoittamisesta.

Suositukset tiedon tuottajille

Rajoita aineiston kokoa ja odota käsittelyn valmistumista ennen palautteen kyselyä

Ilmoitusaineiston suositeltava koko on enintään 3 000 ilmoitusta. Jos ilmoituksia on tarkoitus lähettää yli 100 000 yhden vuorokauden aikana, ota yhteyttä tulorekisteriin sopivan ilmoitusajankohdan sopimiseksi. Jos SFTP-tililtä lähetetään useita aineistoja, on suositeltavaa lähettää ne peräkkäin sekä huomioida uudelleen nimeämisen käytännöt.

Käsittelypalautteen kysely SFTP- ja viivästetyssä Web Service -rajapinnassa kannattaa aloittaa aikaisintaan viiden minuutin kuluttua lähetyksestä. Tarkennetut suositukset aineistoihin liittyen on julkaistu tietojen toimittamisen teknisessä dokumentaatiossa, luvussa 4. Dokumentti on julkaistu nimellä Tekninen rajapinta - Tietojen toimittaminen tulorekisteriin.

Ilmoita suuret massat SFTP:n tai viivästetyn Web Service -rajapinnan kautta

Suurten ilmoitusmassojen lähettämiseen ja toistuvaan käyttöön sopivat parhaiten SFTP ja viivästetty WS-rajapinta, kun esimerkiksi halutaan lähettää paljon tietoja suoraan palkkalaskenta-ajosta.

Reaaliaikaista WS-rajapintaa voidaan käyttää esimerkiksi integroitaessa tulorekisterin palveluita tietojen toimittajan omaan käyttöliittymäsovellukseen. Se soveltuu parhaiten yksittäisten ilmoitusten lähettämiseen.

Tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun verkkolomake on tarkoitettu yksittäisten ilmoitusten täyttämiseen, korjaamiseen ja mitätöintiin. Sähköisessä asiointipalvelussa käytettävä latauspalvelu on tarkoitettu ilmoitusmäärältään pienten aineistojen lähettämiseen.

Suositukset tiedon käyttäjille

SFTP-käyttäjä: rajoita aineiston poimintaehtojen määrää ja käytä vain yhtä alitilausta yhdessä aineistotilauksessa

Yhdelle aineistotilaukselle suositellaan annettavan poimintaehtoina enintään 5 000 tulonsaajan tai maksajan tunnistetta. Tätä suuremmat määrät tulisi jakaa erillisiin tilauksiin. Lisäksi poimintaehdoissa on huomioitava aineistokohtaiset rajaukset.

Aineistotilauksessa suositellaan käyttämään vain yhtä alitilausta. Muutosten poimintaväli on aina sama kaikilla tilaukseen yhdistettävillä kohteilla, sen sijaan yksittäisten tulonsaajien tai maksajien muut poimintaehdot voivat poiketa toisistaan. Jos tarvitaan useiden kohteiden tietoja samaan aikaan, pitää tiedot tilata samalla aineistotilauksen alitilauksella. Tällöin tiedot toimitetaan samoissa poimintatiedostoissa.

Aineiston poimintahetki määräytyy poiminta-aikataulun mukaan. Muodostettava aineisto poimitaan ja muodostetaan tiedostoiksi tämän ajankohdan jälkeen ja toimitetaan tilaavan organisaation SFTP-kansioon noudettavaksi. Aineiston noutoa ei pidä yrittää ennen poiminta-aikataulun mukaista aikaa.

Tarkennetut suositukset aineistoihin liittyen on julkaistu tietojen jakelun teknisessä dokumentaatiossa, luvussa 4. Dokumentti on julkaistu nimellä Tekninen rajapinta – Tietojen jakelu tulorekisteristä.

Tilaa toistuvat aineistot SFTP:n kautta

Reaaliaikaisen Web Service -palvelun kautta voidaan hakea yksittäiseen kohteeseen kuten tulonsaajaan tai maksajaan liittyviä tietoja. Kanava soveltuu parhaiten tilanteisiin, joissa tiedon tarve on välitön ja koskee vain yhtä kohdetta kerrallaan, esimerkiksi käsiteltäessä yksittäiseen tulonsaajaan tai maksajaan liittyvää hakemusta tai päätöstä.

Jos samaan kohteeseen liittyvää tietoa tarvitaan toistuvasti tai halutaan käsitellä useita kohteita samanlaisilla hakuehdoilla, tiedot kannattaa noutaa SFTP-kanavan kautta. Jos SFTP-tililtä lähetetään useita aineistotilauksia, on suositeltavaa lähettää ne peräkkäin sekä huomioida uudelleen nimeämisen käytännöt.

Tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun haku on tarkoitettu harvoin tapahtuvaan yksittäisten tietojen hakemiseen. Hakutuloksesta ei muodosteta koostetta, vaan tuloksena näytetään lista ilmoituksia. Ilmoituksia voi selata vain yksi kerrallaan. Sähköisestä asiointipalvelusta voi myös noutaa aineistotilauksen perusteella muodostetut pdf- tai csv-muotoiset raportit.

Sivu on viimeksi päivitetty 4.12.2020