Tulorekisteri on lisännyt ohjeistusta polkupyöräedun ja työsuhdematkalipun ilmoittamisesta, kun etu annetaan rahapalkkaa alentamalla

26.4.2021

Tulorekisterin yksityiskohtaisesta ohjeesta Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: luontoisedut ja kustannusten korvaukset on julkaistu uusi versio.

Ohjeen lukuun 1.1.2 on lisätty ohjeistusta ja esimerkkejä tilanteesta, jossa työntekijälle annetaan työsuhdematkalippuetu rahapalkkaa alentamalla. Lukuun 1.1.3 on lisätty ohjeistusta ja esimerkkejä tilanteesta, jossa työntekijälle annetaan polkupyöräetu rahapalkkaa alentamalla.

Rahapalkkaa alentamalla annettu etu on työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksun sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun alaista tuloa

Työsuhdematkalippuetu ja polkupyöräetu voidaan antaa työntekijän rahapalkkaa alentamalla, jos työnantaja ja työntekijä näin sopivat. Tällaisessa tilanteessa työntekijän sovitusta rahapalkasta vähennetään verovapaata luontoisetua vastaava määrä. Luontoisetu siis alentaa työntekijän veronalaista bruttopalkkaa. Vastaavasti ennakonpidätyksen ja sairausvakuutusmaksun alainen palkka alenee.

Huomioitavaa kuitenkin on, että työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksu lasketaan palkasta, josta ei ole vähennetty luontoisedun arvoa. Eläke-, työttömyys- ja tapaturmavakuuttajien näkökulmasta rahapalkkaa alentamalla annettu verovapaa etu on vastiketta työstä, siksi näiden vakuutusmaksujen perusteena oleva palkan määrä eroaa veronalaisen palkan määrästä.

Rahapalkkaa alentamalla annettu etu ilmoitetaan vuonna 2021 tulolajeilla 322−324

Etu ilmoitetaan tulorekisteriin kuten tavanomaisena palkanlisänä annettu luontoisetu. Edun verovapaan osuuden ilmoittamisessa maksajan on kuitenkin lisäksi käytettävä ilmoituksessa sijaismaksajatilanteiden tulolajeja, jotta maksetusta suorituksesta peritään oikea määrä sosiaalivakuutusmaksuja:

  • 322 Sijaismaksajan maksama palkka, josta työnantaja maksaa työnantajan työeläkevakuutusmaksun
  • 323 Sijaismaksajan maksama palkka, josta työnantaja maksaa työnantajan työttömyysvakuutusmaksun
  • 324 Sijaismaksajan maksama palkka, josta työnantaja maksaa työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun

Näitä tulolajeja käytetään ilmoittamisessa poikkeuksellisesti vuoden 2021 ajan, vaikka kyseessä ei olekaan varsinainen sijaismaksajatilanne. Vuodesta 2022 alkaen ilmoittamisen ohjaus muuttuu.

Vuodelta 2021 jo annettujen ilmoitusten korjaaminen

Jos maksaja on jo antanut tulorekisteriin ilmoituksia, joissa työsuhdematkalippuetu on annettu rahapalkkaa alentamalla, maksajan on korjattava vuoden 2021 alusta lähtien annetut ilmoitukset tulorekisteriin. Verohallinto ei määrää korjattavista ilmoituksista myöhästymismaksua.

Tutustu ilmoittamisen esimerkkeihin ja lue lisää yksityiskohtaisesta ohjeesta: Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: luontoisedut ja kustannusten korvaukset

Aiheesta muualla: Työsuhdepolkupyöräedun ja työsuhdematkalippuedun ottaminen huomioon eläkkeen perusteena olevassa työansiossa (tyoelakelakipalvelu.fi).

Sivu on viimeksi päivitetty 26.4.2021