Rajapintapalveluiden ylläpitäjät: Tulorekisteri muuttaa SFTP-salausasetuksia 15.2.2021

16.6.2020

Tulorekisteri muuttaa teknisen rajapinnan SFTP-kanavan salausasetuksia. Kaikkien, jotka ylläpitävät tulorekisterijärjestelmään liittyviä rajapintapalveluja, pitää ottaa salausalgoritmien tiukennus huomioon omassa toteutuksessaan. Tiukennukset otetaan käyttöön tulorekisterin EXT-testausympäristöissä 9.11.2020. Käyttöönottopäivä tuotannossa on 15.2.2021.

Uudet asetukset on päivitetty vuoden 2021 dokumenttiin Tekninen rajapinta – Soveltamisohje 2021 (pdf).

Tulorekisterin SFTP-kanavassa käytetään SSH-yhteyttä. Osapuolen järjestelmän pitää käyttää yhteyden muodostamiseen SSH-protokollan versiota 2. Yhteyden muodostamiseksi järjestelmän pitää tukea vähintään yhtä algoritmia jokaisesta neljästä ryhmästä.

Avaintenvaihdon algoritmit:

 • curve25519-sha256@libssh.org
 • curve25519-sha256
 • ecdh-sha2-nistp521
 • ecdh-sha2-nistp384
 • ecdh-sha2-nistp256
 • diffie-hellman-group16-sha512
 • diffie-hellman-group15-sha512
 • diffie-hellman-group17-sha512
 • diffie-hellman-group18-sha512

Palvelimen julkinen avain:

 • ssh-rsa
 • rsa-sha2-512
 • rsa-sha2-256

Salausalgoritmit:

 • aes256-gcm@openssh.com
 • aes128-gcm@openssh.com
 • aes256-ctr
 • aes192-ctr
 • aes128-ctr

Eheysalgoritmit:

Palvelimen käyttämä julkinen avain ja sen tiiviste on julkaistu sivulla Rajapinnan tuotanto-osoitteet. Sivulla on myös kaikkien tulorekisterin rajapintapalveluiden osoitteet.

Sivu on viimeksi päivitetty 16.6.2020