Tulorekisteri-ilmoitusten viivästymisestä määrätään jatkossa myöhästymismaksu

15.1.2021

Tulorekisteriin ilmoitettavat tiedot on tärkeä ilmoittaa ajallaan ja oikein. Tulorekisterin kaksi ensimmäistä toimintavuotta ovat olleet siirtymäaikaa, jonka aikana Verohallinto ei ole määrännyt myöhästymismaksua ilmoitusten viivästymisestä. Siirtymäajalla haluttiin varmistaa, että suorituksen maksajat oppivat uuden tavan ilmoittaa. Palkkatietojen ilmoittamisessa siirtymäaika päättyi vuoden 2020 loppuun. Sekä Verohallinto että muut tiedon käyttäjät ovat määränneet muita seuraamusmaksuja myös siirtymäaikana.

Etuus- ja eläketietojen ilmoittamisen osalta vuosi 2021 on siirtymäaikaa, jonka aikana myöhästymismaksuja ei pääsääntöisesti vielä määrätä.

Myöhästymismaksu pakollisten tietojen ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä

Vuodesta 2021 alkaen Verohallinto määrää myöhästymismaksun, jos tulorekisteriin pakollisina ilmoitettavat tiedot maksetuista suorituksista ilmoitetaan tulorekisteriin maksupäivää seuraavan kalenterikuukauden kahdeksannen päivän jälkeen. Myöhästymismaksuja määrätään ensimmäisen kerran 9.2.2021.

Esimerkki: Palkka on maksettu 15.1., ja tiedot on ilmoitettava tulorekisteriin viiden päivän kuluessa eli viimeistään 20.1. Jos tietoja ei ole ilmoitettu 8.2. mennessä, määrätään myöhästymismaksu.

Myöhästymismaksua ei määrätä luonnolliselle henkilölle tai kuolinpesälle, ellei kyse ole elinkeinotoimintaan tai maa- ja metsätalouteen liittyvän suorituksen ilmoittamisesta.
Jos tietoja ei ilmoiteta tulorekisteriin lainkaan tai tiedot ovat puutteelliset eikä maksaja oma-aloitteisesti korjaa laiminlyöntiä ennen verojen ja maksujen määräämistä, voivat tiedon käyttäjät määrätä laiminlyönnistä omia seuraamusmaksujaan sekä arvioida verotettavan tulon määrän.

Tiedot voi ilmoittaa etukäteen

Tietojen ilmoittamisen määräaikojen noudattaminen voi olla haastavaa esimerkiksi loma-aikoina. Palkkatietoilmoituksen voi antaa tulorekisteriin myös etukäteen esimerkiksi heti palkka-ajon jälkeen. Ilmoituksen voi kuitenkin antaa aikaisintaan 45 kalenteripäivää ennen maksupäivää.

Työnantajan erillisilmoituksen voi antaa aikaisintaan kuukautta ennen kohdekuukauden alkua, jos ilmoittaa työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteismäärän ja työnantajan sairausvakuutusmaksusta tehtävien vähennysten määrän. Esimerkiksi maaliskuun tiedot voi ilmoittaa aikaisintaan 1. helmikuuta.
Sen sijaan Ei palkanmaksua -tiedon voi antaa työnantajan erillisilmoituksella kuudelta kuukaudelta etukäteen.

Myöhästymismaksun määräytyminen

Tulorekisteriin myöhässä annettuja ilmoituksia koskevat myöhästymismaksut muodostuvat kahdesta osasta: myöhästymismaksun päiväkohtaisesta osasta ja myöhässä ilmoitetun suorituksen määrän perusteella muodostuvasta prosenttiperusteisesta osasta.

Päiväkohtaisen osan määräytyminen

Päiväkohtaista myöhästymismaksua määrätään kolme euroa jokaiselta myöhästymispäivältä siihen saakka, kunnes tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin. Päivät, joilta myöhästymismaksu määrätään, lasketaan myöhästymismaksun määräpäivää seuraavasta päivästä ilmoituksen antamispäivään. Päiväkohtaista myöhästymismaksua määrätään enintään 45 päivän ajan eli enintään 135 euroa. Myöhässä ilmoitetun suorituksen tai veron määrä ei vaikuta päiväkohtaisen myöhästymismaksun määrään.

Esimerkki: Kalenterikuukauden ensimmäinen ilmoitus (palkkatietoilmoitus tai työnantajan erillisilmoitus) on annettu 30 päivää myöhässä. Myöhästymismaksua määrätään 30 × 3 euroa eli 90 euroa.

Myöhästymismaksua määrätessä palkkatietoilmoitus ja työnantajan erillisilmoitus katsotaan yhdeksi ilmoituskokonaisuudeksi, joista määrätään yksi päiväkohtainen myöhästymismaksu. Myöhästymismaksua ei määrätä, jos kalenterikuukauden ensimmäinen ilmoitus on annettu määräajassa.

Prosenttiperusteisen osan määräytyminen

Prosenttiperusteinen osa määrätään yli 45 päivää myöhässä oleville ilmoituksille. Päiväkohtaiseen osaan lisätään 1 prosentti myöhässä ilmoitetun veronalaisen suorituksen määrästä tai eläkkeen perusteena olevan työansion määrästä sen mukaan, kumpi näistä on suurempi.

Esimerkki: Ilmoitukset on annettu 50 päivää myöhässä. Myöhässä annetuilta ilmoituksilta on laskettu veronalaisen suorituksen määräksi 10 000 euroa. Myöhästymismaksua määrätään seuraavasti:

  • Päiväkohtainen osa 45 päivältä on 135 euroa.
  • Lisäksi myöhästymismaksuun lisätään yksi prosentti myöhässä ilmoitetun suorituksen määrästä eli 100 euroa.
  • Maksettavaksi määrätään myöhästymismaksua yhteensä 235 euroa.

Korjaa tiedot 45 päivän kuluessa määräpäivästä

Jos tiedot on ilmoitettu tulorekisteriin määräajassa, voi maksukuukaudelta ilmoitettuja tietoja oikaista eli korjata tai täydentää 45 päivää määräpäivän jälkeen ilman seuraamusmaksuja. Jos maksukuukauden tietoja korjataan tai täydennetään yli 45 päivää määräajan jälkeen, myöhästymismaksua määrätään 1 prosentti myöhässä ilmoitetun veronalaisen suorituksen tai eläkkeen perusteena olevan työansion määrästä sen mukaan, kumpi näistä on suurempi.
Myöhästymismaksuun ei lisätä prosenttiperusteista osaa, jos aiemmin ilmoitetun veronalaisen suorituksen tai eläkkeen perusteena olevan työansion määrä ei tietojen oikaisemisen johdosta muutu suuremmaksi.

Voit tarkistaa myöhästymismaksut OmaVerossa

Tulorekisteri-ilmoitusten myöhästymismaksut määrää Verohallinto. Myöhästymismaksu määrätään kultakin kalenterikuukaudelta annettavien tietojen perusteella. Samalle kuukaudelle voi muodostua useita myöhästymismaksupäätöksiä. Päiväkohtaista myöhästymismaksua määrätään kuitenkin kohdekaudelle vain kerran.

Myöhästymismaksupäätös näkyy asiakkaalle kuukausittaisella yhteenvedolla ja OmaVerossa. Maksun määräpäivä on yhteenvedolle merkitsemistä seuraava oma-aloitteisten verojen toinen yleinen eräpäivä. Myöhästymismaksuun liittyviin kysymyksiin vastaa Verohallinnon asiakaspalvelu, työnantajasuoritusten numerossa 029 497 012.

Lue lisää:

Sivu on viimeksi päivitetty 15.1.2021