Oikeat tiedot tulorekisterissä ovat kaikkien etu

20.2.2020

Tulorekisteritietoja käyttävät monet eri tahot ja viranomaiset useisiin käyttötarkoituksiin. On tärkeää, että tiedot on ilmoitettu oikein tulorekisteriin. Oikeat tulorekisteritiedot ovat niin työnantajan kuin tulonsaajankin etu.

Esimerkiksi Kela myöntää työnantajille maksettavat päivärahat tulorekisterin tietojen perusteella. Jos tiedot ovat virheelliset, myös työnantajalle maksettava päiväraha on väärän suuruinen.

Myös jokainen tulonsaaja tarvitsee palkkatietoja esimerkiksi tilanteissa, joissa pitää muuttaa verokorttia, tarkistaa esitäytetty veroilmoitus tai hakea tukea tai vanhempainpäivärahaa. Aikaisemmin tulonsaajan piti etsiä tiedot paperiselta palkkalaskelmalta tai verotuspäätöksestä. Nyt käytössä on tulorekisteri, josta viranomaiset saavat tiedot suoraan käyttöönsä.

Työnantaja voi tarkistaa ilmoittamansa tiedot raportista

Työnantaja voi tarkistaa ilmoittamansa tiedot tilaamalla tulorekisterin raportin 618 Maksajan palkkatietoilmoitusten tulolajikohtainen yhteenveto. Raportissa eritellään tiedot tulolajin mukaan.

Lue lisää raportista: 618 Maksajan palkkatietoilmoitusten tulolajikohtainen yhteenveto

Tulorekisteriin ilmoitetaan tulojen lisäksi myös muita tietoja, kuten ammattiluokka ja vakuuttamisen tiedot. On tärkeää, että myös nämä tiedot on ilmoitettu oikein. Jokaista tulorekisterin tietoa tarvitsee joku tiedon käyttäjä.

Tietojen ilmoittaja korjaa virheen tulorekisteriin

Jos tulorekisteriin ilmoitetuissa tiedoissa on virhe, työnantaja korjaa ilmoittamansa virheelliset tiedot viipymättä tulorekisteriin. Korjatut tiedot välittyvät tulorekisteristä tiedon käyttäjille. Jos virhe huomataan vasta useamman vuoden kuluttua, työnantajan on edelleen korjattava virheelliset tiedot. Korjauksia ilmoituksiin voi tehdä 10 vuoden ajan.

Myös tulonsaaja voi huomata, että viranomaispäätöksessä tai esimerkiksi esitäytetyllä veroilmoituksella käytetyissä tulotiedoissa on virhe. Tällöin hän ottaa yhteyttä suorituksen maksaneeseen työnantajaan, ja työnantaja korjaa tiedot tulorekisteriin. Näin varmistetaan, että päätösten pohjana käytetyt tiedot ovat jatkossa oikein. Tulotietoja tarvitaan myös jälkikäteen. Esimerkiksi eläke määräytyy tulorekisterin tietojen perusteella.

Lue lisää: Tietojen korjaaminen tulorekisterissä

Eri viranomaiset voivat pyytää työnantajaa korjaamaan tietoja

Tulorekisterin tietoja käyttää moni eri viranomainen, ja tietoja tarvitaan eri tarkoituksiin.

Kun viranomainen tekee päätöksiä tulorekisterin tietojen perusteella, viranomainen saattaa havaita virheitä ilmoitetuissa tiedoissa. Tällöin viranomainen pyytää työnantajaa korjaamaan tiedot tulorekisteriin. Tiedot on hyvä korjata kerralla kaikilta osin kuntoon.

Tulorekisterin tiedon käyttäjät ovat havainneet ilmoituspuutteita ja virheitä erityisesti seuraavissa tiedoissa:

Pakolliset tiedot

  • ammattiluokka
  • vakuuttamisen poikkeustilanteet
  • YEL/MYEL-yrittäjien tietojen ilmoittaminen

Täydentävät tiedot

  • poissaolotiedot
  • palvelussuhdetiedot