Näin korjaat tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja

30.1.2020

Jos tulorekisteriin ilmoitetuissa tiedoissa on virhe, työnantaja tai muu suorituksen maksaja korjaa ilmoittamansa virheelliset tiedot. Korjaus on tehtävä viivytyksettä.

Jos virhe huomataan vasta useamman vuoden kuluttua, maksajan on edelleen korjattava virheelliset tiedot. Korjauksia ilmoituksiin voi tehdä 10 vuoden ajan tallentamisvuotta seuraavan vuoden alusta lukien. Tulorekisteriin ilmoitetut tulotiedot vaikuttavat tulonsaajan etuuksiin, esimerkiksi eläkkeen määrään ja perusteisiin.

Jos huomaat omissa tulotiedoissasi virheen, pyydä suorituksen maksajaa korjaamaan tiedot tulorekisteriin. Tulotietoja käyttävät erilaisissa päätöksissään useat eri tiedon käyttäjät. Rekisterin tietoja käytetään muun muassa esitäytetyllä veroilmoituksellasi ja verokortissasi, Kelan etuuspäätöksissä, eläkepäätöksissä sekä vahinkovakuutuksen korvauspäätöksissä. Tulotietoja tarvitaan usein siis myös jälkikäteen ja siksi tietojen on tärkeää olla tulorekisterissä oikein.

Korvaava ilmoitus vai mitätöinti?

Maksajan pitää korjata palkkatietoilmoituksen tai työnantajan erillisilmoituksen tiedot tulorekisteriin yleensä korvaavalla ilmoituksella. Myös alkuperäisestä ilmoituksesta puuttuneet tiedot pitää sisällyttää korvaavaan ilmoitukseen.

Tietyissä tilanteissa korvaavaa ilmoitusta ei voi käyttää, vaan tiedot korjataan mitätöimällä aiempi ilmoitus ja antamalla sen jälkeen uusi ilmoitus.

Seuraavissa tilanteissa tiedot korjataan mitätöimällä aiempi ilmoitus ja antamalla sen jälkeen uusi ilmoitus:

Palkkatietoilmoitus

 • maksupäivän korjaus
 • palkanmaksukauden korjaus
 • suorituksen maksajan ja tulonsaajan asiakastunnisteiden korjaus
 • Tulonsaajan lisätiedon tyypin korjaus, kun muutetaan lisätietoa Urheilija tai Yhteisö
 • Maksajan tyypin korjaus, kun muutetaan tietoa Tilapäinen työnantaja
 • Sijaismaksaja-tietoryhmän varsinaisen työnantajan asiakastunnisteiden korjaus
 • Toimii sijaismaksajana -tiedon korjaus
 • tulonsaajan syntymäajan korjaus
 • eläkejärjestelynumeron korjaus
 • työtapaturmavakuutusyhtiön tunnisteen tai vakuutusnumeron korjaus
 • Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi -tietojen korjaukset:
  • Ei vakuuttamisvelvollisuutta -tietojen muutokset taannehtivasti
  • Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin -tietojen muutokset taannehtivasti.
  • Vapaaehtoinen vakuuttaminen Suomessa (työeläkevakuutus) -tiedon muutos taannehtivasti.

Työnantajan erillisilmoitus

 • kohdekauden korjaus
 • suorituksen maksajan asiakastunnisteiden korjaus
 • eläkejärjestelynumeron korjaus
 • työtapaturmavakuutusyhtiön tunnisteen tai vakuutusnumeron korjaus.

Ilmoita liikaa maksettu tulo perusteettomana etuna

Liikaa maksettu tulo suositellaan aina ilmoitettavaksi perusteettomana etuna. Kuittaamista eli ennakkopalkkamenettelyä ei suositella käytettäväksi. Sellaiset tulot, jotka eivät ole tulonsaajalle tosiasiassa maksettuja rahasuorituksia, kuten esimerkiksi luontoisedut, korjataan alkuperäiselle palkanmaksukaudelle ilmoittamalla oikea tulon määrä ilman Perusteeton etu- tai Takaisinperintä-tietoa.

Takaisinperintä ilmoitetaan erikseen

Ilmoita tieto takaisinperinnästä, kun tulonsaaja on maksanut liikaa saamansa suorituksen takaisin. Takaisinperittyä summaa ei korjata alkuperäiselle ilmoitukselle, vaan tieto takaisinperinnästä annetaan sen palkkakauden ilmoituksella, jolloin liikasuoritus on maksettu takaisin.

Lue lisää: Tulorekisteriin ilmoitettujen palkkatietojen korjaaminen

Alkuperäinen palkkatietoilmoitus korjataan korvaavalla ilmoituksella

Palkkatietojen mitätöinti tulorekisteristä

Palkkatietojen korjaamisen erityistilanteet: esimerkkejä (liikasuoritus ja takaisinperintä)