Muutoksia sähköiseen asiointipalveluun: uudistetut verkkolomakkeet julkaistu

9.11.2021

Tulorekisteri on julkaissut sähköiseen asiointipalveluun kaksi uudistettua verkkolomaketta: palkkatietoilmoituksen ja työnantajan erillisilmoituksen. Palautteen pohjalta uudistetut ilmoitukset ohjaavat jatkossa ilmoittajaa tietojen antamisessa entistä paremmin. Esimerkiksi eri kenttien pakollisuudet esitetään aiempaa selkeämmin. Myös virheilmoituksia ja lomakkeiden saavutettavuutta on parannettu.

Samalla kansainvälisiin tilanteisiin tarkoitetut verkkolomakkeet ”Tiedot kansainvälisestä työskentelystä” ja ”Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus” poistuvat käytöstä sähköisessä asiointipalvelussa. Kansainvälisten tilanteiden tiedot annetaan jatkossa samalla verkkolomakkeella kuin palkkatietoilmoitus.

Tietojen ilmoittamisjärjestystä on muutettu

Pystyt nyt seuraamaan lomakkeen yläreunan vaihepolulta ilmoituksen täyttämisen etenemistä. Palkkatietoilmoitus sisältää seitsemän vaihetta ja työnantajan erillisilmoitus neljä vaihetta. Tiedot on jaoteltu eri vaiheisiin aiempaa johdonmukaisemmin, esimerkiksi tilapäisen työnantajan valinta on siirretty työeläkevakuutustietojen viereen.

Palkkatietoilmoituksen eri vaiheissa voit liikkua rajoituksetta sen jälkeen, kun olet antanut maksupäivän ja palkanmaksukauden. Työnantajan erillisilmoituksella sinun tulee täyttää vähintään kohdekauden tiedot, jotta pääset liikkumaan eri vaiheiden välillä.

Järjestelmä tuo palkkatietoilmoitukselle valmiiksi tiedot maksajan aliorganisaatiosta ja osoitteesta. Jatkossa myös palvelussuhteen voimassaoloajan pystyy antamaan, vaikka muita palvelussuhdetietoja ei anneta. Lisäksi kaikkia rajapinnan kautta tulleita tietoja voi nyt korjata sähköisessä asiointipalvelussa.

Virheilmoituksia on parannettu

Täytä ilmoitus sähköisessä asiointipalvelussa vaihe kerrallaan. Jo täyttämisen aikana järjestelmä tekee tietoihin tarkastuksia. Virheilmoitukset annetaan virheen tekemisen jälkeen tai heti, kun virhe selviää.

Väärin täytetty tai täyttämättä jäänyt pakollinen kenttä näkyy lomakkeella punaisella kehyksellä korostettuna. Lisäksi virheilmoitusteksti kehyksen alla kertoo, mitä pitää korjata.

Joissain tilanteissa myöhemmin ilmoitettava tieto voi muuttaa jonkin jo aiemmassa vaiheessa annetun tiedon pakolliseksi. Esimerkissä ammattiluokka muuttuu pakolliseksi vasta tulolajin ilmoittamisen jälkeen. Tällaisessa tilanteessa vaihepolkuun ilmestyy huomiomerkki. Siirry korjaamaan tiedot huomiomerkin osoittamaan vaiheeseen.

Monimutkaisimpien käsittelysääntöjen tarkistukset, esimerkiksi tieto työeläkevakuuttamisen pakollisuudesta suoritetaan vasta, kun ilmoitus on lähetetty tulorekisteriin. Jos ilmoituksesi lähetys hyväksytään, niin sinulle näytetään palautesivu. Jos ilmoituksesi hylätään, niin järjestelmä palauttaa sinut takaisin verkkolomakkeelle tekemään tarvittavat korjaukset. Korjaa tarvittavat tiedot ja lähetä ilmoitus uudelleen.

Sivu on viimeksi päivitetty 9.11.2021