Katso-palvelun lisäaika loppuu – näin valtuutat tulorekisterin käyttöön

9.3.2021

Päivitys 1.4.2021

Tulorekisterissä voi asioida Katso-palvelun avulla 31.8.2021 asti. Lisäajasta huolimatta Suomi.fi-valtuuksiin siirtyminen kannattaa aloittaa heti.

Tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun käyttö Katso-tunnisteella ja Katso-valtuuksilla päättyy 30.4.2021.

Tulorekisterin asiointipalveluun kirjaudutaan toukokuusta alkaen ainoastaan henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Mobiilivarmenne tai varmennekortti voivat olla myös organisaation tarjoamat.

Yrityksen tai organisaation nimetty edustaja voi toimia sähköisessä asiointipalvelussa ilman erillistä valtuutta. Muut tarvitsevat erillisen Suomi.fi-valtuuden tulorekisteriasiointiin toisen puolesta. Katso-valtuuksien käyttäjien tulee hakea Katso-valtuuksien tilalle Suomi.fi-valtuudet ennen huhtikuun loppua.

Tulorekisteri järjestää koulutustilaisuuden Katso-palvelun päättyminen ja vaikutukset tulorekisterissä 18.3.2021 klo 10‒11. Tilaisuuteen pääset ilmoittautumaan tästä. Tilaisuus järjestetään suomeksi.

Näin myönnät Suomi.fi-valtuudet

Yritys tai organisaatio voi antaa tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun asiointivaltuudet joko omille työntekijöilleen tai ulkopuolisella palveluntuottajalle. Tulorekisterissä on käytössä viisi asiointivaltuutta, jotka ovat palkkatietojen ilmoittaminen, palkkatietojen katselu, etuustietojen ilmoittaminen ja etuustietojen katselu sekä tulotietoihin liittyvien loki-, rajapinta- ja ilmoitustietojen käsittely.

Alla kuvataan Suomi.fi-valtuuttamisen askeleet viidessä esimerkkitapauksessa.

Kuvassa esitetään Suomi.fi-valtuuttamisen prosessi.

Työnantaja: näin myönnät Suomi.fi-valtuudet

Esimerkki 1. Yrityksessä työskentelevä palkanlaskija ilmoittaa tiedot tulorekisteriin yrityksen puolesta

Yrityksen kaupparekisterin mukainen edustaja (kuvassa kohta 1) kirjautuu palveluun Suomi.fi-valtuudet ja antaa palkanlaskijalle asiointivaltuuden palkkatietojen ilmoittaminen (kohta 2). Palkanlaskija voi nyt tehdä ilmoituksen yrityksen puolesta sähköisessä asiointipalvelussa (kohta 4).

Esimerkki 2. Yritys on ulkoistanut palkanlaskennan tilitoimistolle, joka hoitaa myös tulorekisteriin ilmoittamisen

Yrityksen kaupparekisterin mukainen edustaja (kuvassa kohta 1) kirjautuu Suomi.fi-valtuudet palveluun ja antaa tilitoimistolle asiointivaltuuden palkkatietojen ilmoittaminen (kohta 2). Tilitoimisto ottaa asiointivaltuuden käyttöönsä (katso tarkemmin esimerkki 5).

Kunta tai julkisyhteisö: näin myönnät Suomi.fi-valtuudet

Esimerkki 3. Kunnassa työskentelevä palkanlaskija ilmoittaa tiedot tulorekisteriin kunnan puolesta

Kunta nimittää valtuushakemuksella itselleen valtuutusoikeudellisen henkilön (kuvassa kohta 1). Valtuutusoikeudellinen henkilö kirjautuu Suomi.fi-valtuudet palveluun ja antaa palkanlaskijalle asiointivaltuuden palkkatietojen ilmoittaminen (kohta 2). Palkanlaskija voi nyt tehdä ilmoituksen kunnan puolesta sähköisessä asiointipalvelussa (kohta 4).

Esimerkki 4. Kunta on ulkoistanut palkanlaskennan tilitoimistolle, joka hoitaa myös tulorekisteriin ilmoittamisen

Kunta nimittää valtuushakemuksella itselleen valtuutusoikeudellisen henkilön (kuvassa kohta 1). Valtuutusoikeudellinen henkilö kirjautuu Suomi.fi-valtuudet palveluun ja antaa tilitoimistolle asiointivaltuuden palkkatietojen ilmoittaminen (kohta 2). Tilitoimisto ottaa asiointivaltuuden käyttöönsä (katso tarkemmin esimerkki 5).

Ulkopuolinen palveluntuottaja kuten tilitoimisto: näin otat käyttöön saamasi Suomi.fi-valtuudet

Esimerkki 5. Asiakasyrityksen valtuusoikeudellinen on myöntänyt tilitoimistolle asiointivaltuuden

Asiakasyrityksen valtuusoikeudellinen on myöntänyt tilitoimistolle asiointivaltuuden palkkatietojen ilmoittaminen (kuvassa kohta 2). Tilitoimiston työntekijä, jolla on edustajan valtuutusoikeus myöntää asiakasyrityksen asioita hoitavalle työntekijälle vastaavan edustamisvaltuuden eli palkkatietojen ilmoittamisen (kohta 3). Tilitoimiston työntekijä pääsee nyt sähköiseen asiointipalveluun ilmoittamaan palkkatiedot asiakasyrityksen puolesta (kohta 4).

Edustamisvaltuus koskee aina kaikkia tilitoimiston asiakasyrityksiltään saamia asiointivaltuuksia. Esimerkiksi palkkatietojen ilmoittamiseen edustamisvaltuuden saanut työntekijä voi ilmoittaa palkkatietoja kaikkien niiden asiakasyritysten puolesta, jotka ovat antaneet tilitoimistolle asiointivaltuuden palkkatietojen ilmoittaminen. Mikäli työntekijälle halutaan antaa oikeus vain tietyn asiakasyrityksen palkkatietojen ilmoittamiseen, käytetään edustamisvaltuuden lisänä rajaustarkennetta.

Tilitoimiston edustamisvaltuuksia hallinnoi henkilö, jolle tilitoimisto on antanut Suomi.fi-valtuuksissa edustajan valtuutusoikeuden. Edustajan valtuutusoikeuden saanut myös pyytää asiakasyrityksiltä, -yhteisöiltä tai henkilöiltä asiointivaltuuksia.

Lue lisää:

Sivu on viimeksi päivitetty 9.3.2021