Ilmoita työtapaturmavakuutuksen tiedot tulorekisteriin

17.3.2020

Työtapaturmavakuutustietojen ilmoittamiseen vaikuttaa se, onko työnantajalla työtapaturmavakuutus vai ei. Vakuutus on otettava ennen palvelussuhteen alkamista eli sen on oltava voimassa ennen kuin työntekijä aloittaa työt.

Lue lisää vakuuttamisvelvollisuudesta

Apua vakuuttamisen tilanteisiin vakuutusyhtiöistä

Kun tulonsaaja on palvelussuhteessa, ilmoita ammattiluokka

Kun tulonsaaja on palvelussuhteessa, ilmoita tulorekisteriin ammattiluokka. Maksetut tulot ilmoitetaan tulolajeilla.

Työtapaturmavakuutusmaksua ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Joissakin tilanteissa työnantaja on voinut vakuuttaa työntekijöitään useammalla kuin yhdellä lakisääteisellä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksella. Ilmoita näissä tilanteissa tulorekisteriin työtapaturmavakuutusyhtiön yhtiötunnus ja työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen vakuutusnumero.

Kun työtapaturmavakuuttamisen velvollisuutta ei ole

Jos työnantajalla ei ole velvollisuutta ottaa työntekijöilleen työtapaturmavakuutusta, ilmoita maksetut tulot tulolajeilla. Ilmoita lisäksi vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus). Varmista kuitenkin, onko työnantajalla vakuuttamisvelvollisuutta muista vakuutusmaksuista.

Lue lisää vakuuttamisen poikkeustilanteista

YEL- tai MYEL-vakuutetun yrittäjän palkan ilmoittaminen

Kun ilmoitat YEL- tai MYEL-vakuutetulle yrittäjälle maksettuja palkkoja, pitää ilmoittaa myös tiettyjä vakuuttamistietoja.

Lue lisää YEL- tai MYEL-vakuutetun yrittäjän palkan ilmoittamisesta tulorekisteriin

Näin korjaat virheellisesti annetut tiedot

Jos olet ilmoittanut tulorekisteriin virheellisen Ei vakuuttamisvelvollisuutta -tiedon, korjaa tiedot mitätöimällä annettu ilmoitus ja anna sen jälkeen uusi ilmoitus.

Jos olet ilmoittanut virheellisen ammattiluokan, myös se pitää korjata. Korjaa ammattiluokka korvaavalla ilmoituksella. Jos korjaat samalla ilmoituksella sekä ammattiluokan että Ei vakuuttamisvelvollisuutta -tiedon, korjaa tiedot mitätöimällä annettu ilmoitus ja anna sen jälkeen uusi ilmoitus

Lue lisää korjaamisesta