Etuuden maksaja: ilmoita maksetut eläkkeet ja etuudet tulorekisteriin

4.1.2021

Mitä eläkkeitä ja etuuksia ilmoitetaan tulorekisteriin?

Tulorekisteriin ilmoitetaan tiedot 1.1.2021 jälkeen maksetuista eläkkeistä ja etuuksista.

Tulorekisterissä ei ole eläke- tai etuuspäätöksen tietoja eikä tietoa siitä, onko hakemus vireillä. Muuna kuin rahana annettuja etuuksia, esimerkiksi palveluseteleitä, ei ilmoiteta tulorekisteriin. Luontoisedut kuten autoetu ja puhelinetu eivät ole etuustuloa. Luontoisedut ilmoitetaan palkkatietoilmoituksella.

Lue lisää tulorekisteriin ilmoitettavista tiedoista:

Kuka ilmoittaa etuus- ja eläketietoja?

Tiedot ilmoittaa eläkkeen tai etuuden maksaja, joita ovat esimerkiksi eläkelaitokset, vakuutusyhtiöt, Kela, Valtiokonttori, Puolustusvoimat, työttömyyskassat, oppisopimuskoulutuksen järjestäjät, vakuutuskassat, siviilipalveluspaikat ja kunnat.

Miten aloitan etuustietojen ilmoittamisen?

Etuustietojen ilmoittaminen tulorekisteriin edellyttää etuustietojen tuottajalta valmistelevia toimenpiteitä ennen ensimmäisen ilmoituksen antamista. Jokaisen etuustietoja ilmoittavan organisaation on vahvistettava etuustietojen ilmoittaminen tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa.

Vahvistamisen jälkeen organisaatio voi antaa etuustietoilmoituksia verkkolomakkeella tai latauspalvelussa sekä tehdä rajapinta- ja varmennehakemuksen.

Muut valmistelevat toimenpiteet riippuvat siitä, mitä kanavaa etuustietojen tuottaja aikoo käyttää ilmoittamiseen.

Lue lisää valmistelevista toimenpiteistä:

Katso ohjevideot etuustietojen ilmoittamisesta:

Katso tallenne verkkoseminaarista:

Jos etuustietojen ilmoittamisen toimintoja ei näy sähköisessä asiointipalvelussa:

  • Tarkista, onko organisaatiosi vahvistanut etuustietojen ilmoittamisen sähköisessä asiointipalvelussa. Etuustietojen ilmoittamisen toiminnot, eli esimerkiksi etuustietoilmoituslomake, eivät ole käytettävissä ennen vahvistamista. Vahvistamisen voi tehdä vain organisaation nimetty edustaja.
  • Tarkista, onko henkilöllä tarvittavat valtuudet tietojen ilmoittamiseen. Etuustietojen ilmoittamiseen tarvitaan valtuus "Etuustietojen ilmoittaminen" tai "Tulotietoihin liittyvien loki-, rajapinta- ja ilmoitustietojen käsittely". Valtuudella "Etuustietojen katselu" ei voi ilmoittaa etuustietoja tulorekisteriin.

Lue lisää:

 

 

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 4.1.2021