Anna uusi ilmoitus mitätöinnin jälkeen viipymättä

20.2.2020

Maksaja korjaa virheelliset tiedot tulorekisteriin yleensä antamalla korvaavan ilmoituksen. On kuitenkin tilanteita, joissa ilmoitus pitää mitätöidä ja sen jälkeen antaa uusi ilmoitus tulorekisteriin.

Lue ohjeesta, missä tilanteissa ilmoitus on mitätöitävä: Tietojen korjaaminen tulorekisterissä

Jos maksajan pitää virheen tai puutteiden vuoksi mitätöidä ilmoituksia, on hyvä ottaa huomioon, miten mitätöinti vaikuttaa esimerkiksi maksajalle määrättäviin työnantajamaksuihin, koronlaskentaan sekä tiedon käyttäjien päätöksentekoprosesseihin.

Jotta mitätöinnin vaikutukset olisivat mahdollisimman pienet, mitätöi ilmoitus ja anna uusi ilmoitus saman päivän aikana. Erityisesti suurten ilmoitusmäärien mitätöinti on suunniteltava etukäteen, jotta uusien tietojen antaminen ei viivästy.

Uuden ilmoituksen viivästyminen voi johtaa turhiin toimenpiteisiin

Jos mitätöinnin ja uuden ilmoituksen antamisen välillä on viive, voidaan esimerkiksi sosiaalivakuutusmaksu, vero tai etuus määrätä väärän suuruisena. Tämä voi aiheuttaa turhia oikaisupäätöksiä, viivästysseuraamuksia ja selvittelyitä.

Jos maksaja ei anna uutta ilmoitusta viipymättä mitätöinnin jälkeen, eri viranomaiset voivat antaa tulonsaajalle uusia päätöksiä väärän tiedon perusteella. Esimerkiksi tulonsaajan etuus voidaan laskea väärin tai toimeentulo saattaa vaarantua, jos etuuden laskennasta puuttuu palkkatietoja. Mitätöidyt tulotiedot voivat jäädä huomioimatta verokortissa, esitäytetyllä veroilmoituksella tai etuuden määrässä.

Käytä mitätöintiä vain poikkeustilanteissa

Yleensä tiedot korjataan antamalla korvaava ilmoitus. Seuraavissa tilanteissa tiedot korjataan kuitenkin mitätöimällä aiempi ilmoitus ja antamalla sen jälkeen uusi ilmoitus:

Palkkatietoilmoitus

 • maksupäivän korjaus
 • palkanmaksukauden korjaus
 • suorituksen maksajan ja tulonsaajan asiakastunnisteiden korjaus
 • tulonsaajan lisätiedon tyypin korjaus, kun muutetaan lisätietoa Urheilija tai Yhteisö
 • maksajan tyypin korjaus, kun muutetaan tietoa Tilapäinen työnantaja
 • Sijaismaksaja-tietoryhmän varsinaisen työnantajan asiakastunnisteiden korjaus
 • Toimii sijaismaksajana -tiedon korjaus
 • tulonsaajan syntymäajan korjaus
 • eläkejärjestelynumeron korjaus
 • työtapaturmavakuutusyhtiön tunnisteen tai vakuutusnumeron korjaus
 • Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi -tietojen korjaukset:
  • Ei vakuuttamisvelvollisuutta -tietojen muutokset taannehtivasti
  • Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin -tietojen muutokset taannehtivasti
  • Vapaaehtoinen vakuuttaminen Suomessa (työeläkevakuutus) -tiedon muutos taannehtivasti.

Työnantajan erillisilmoitus

 • kohdekauden korjaus
 • suorituksen maksajan asiakastunnisteiden korjaus
 • eläkejärjestelynumeron korjaus
 • työtapaturmavakuutusyhtiön tunnisteen tai vakuutusnumeron korjaus.

Katso video: Näin mitätöit aineiston (YouTube, 1:36 min)