Usein kysyttyä: yleistä tulorekisteristä

1. Mikä tulorekisteri on?

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta. Se sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Tiedon tuottajat ilmoittavat tiedot ansiotuloista tulorekisteriin reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti.

2. Ketkä ovat tulorekisterin käyttäjiä?

Palkkatiedon tuottajat
Palkkatietojen tuottajia vuodesta 2019 lähtien ovat kaikki työnantajat, yhdistykset, säätiöt, kotitaloustyönantajat, asunto-osakeyhtiöt ja muut toimijat, joilla on velvollisuus ilmoittaa palkkatietoja jollekin tulorekisterin käyttäjätaholle.

Tietoa tulorekisteriin tuottaa joko tiedon tuottaja itse tai hänen valtuuttamansa tahot, esimerkiksi tilitoimistot tai muut kumppanit, joille taloushallintoa on ulkoistettu.

Etuus- ja eläketietojen tuottajat
Vuodesta 2020 lähtien etuus- ja eläketietojen tuottajia ovat mm.:

 • työeläkevakuuttajat
 • eläkekassat ja -säätiöt
 • Kela
 • työttömyyskassat
 • vahinkovakuutusyhtiöt
 • henkivakuutusyhtiöt
 • Koulutusrahasto
 • TEMin hallinnonala (ml. maakunnille siirtyvät tehtävät)
 • Vakuutuskeskus (Liikennevakuutuskeskus, Potilasvakuutuskeskus ja Lääkevahinkovakuutuspooli)
 • vakuutuskassat
 • Valtiokonttori
 • Mela (Maatalousyrittäjien eläkelaitos)
 • Puolustusvoimat
 • osa kunnista

Palkkatiedon käyttäjät
Ensimmäisessä vaiheessa eli vuodesta 2019 lähtien:

 • Verohallinto
 • Kela
 • Työttömyysvakuutusrahasto (TVR)
 • työeläkelaitokset ja ETK

Palkka-, etuus- ja eläketietojen käyttäjät
Toisessa vaiheessa eli vuodesta 2020 lähtien mukaan tulevat ensimmäisen vaiheen käyttäjien lisäksi myös

 • Tilastokeskus
 • Koulutusrahasto
 • vahinkovakuutusyhtiöt
 • työttömyyskassat
 • TEMin hallinnonala
 • työsuojeluviranomaiset
 • Ahvenanmaan kunnat/maakunta
 • kunnat

Tulonsaaja: Tulonsaaja voi olla luonnollinen henkilö tai yritys, jos maksetaan esimerkiksi työkorvausta. Tulorekisteristä voi katsoa tulotietojaan sähköisen asiointipalvelun kautta. Tulorekisteri antaa ensimmäistä kertaa tulonsaajalle reaaliaikaisen kokonaiskuvan hänen palkka- ja etuustiedoistaan.

Tulorekisteriviranomainen: Verohallinnon yksikkö, joka vastaa tulorekisterin toiminnasta. 

3. Millaisia tietoja tulorekisteri sisältää?

Ensimmäisessä vaiheessa 1.1.2019 alkaen tulorekisteriin ilmoitetaan tiedot maksetuista palkoista ja muista ansiotuloista. Toisessa vaiheessa vuodesta 2020 lähtien tulorekisteriin ilmoitetaan myös tiedot maksetuista eläkkeistä ja etuuksista.

Tulorekisterin tietosisältö on määritelty erillisessä tulokoodistossa. Rekisterin tietosisällössä on huomioitu kaikkien rekisterin tietoja tarvitsevien toimijoiden tarpeet. Tiedon käyttäjällä on oikeus saada tieto tulorekisteristä vain, jos käyttäjällä on tietoon oikeus lainsäädännön perusteella.

4. Miten tulorekisterissä olevat henkilötiedot on suojattu?

Tulorekisterin tiedot säilytetään ja niitä käsitellään ns. korotetun tietoturvatason ympäristössä.

5. Milloin tulorekisteri on valmis?

Tulorekisteri ja siihen liittyvät palvelut otetaan käyttöön 1.1.2019. Ensimmäisessä vaiheessa rekisteriin ilmoitetaan tiedot maksetuista palkoista ja muista ansiotuloista. Toisessa vaiheessa vuonna 2020 tulorekisteriin ilmoitetaan myös tiedot maksetuista eläkkeistä ja etuuksista.

6. Kuka näkee tulotietoni?

Viranomaiset ja muut tiedon käyttäjät saavat tulorekisteristä vain sen tiedon, johon niillä on oikeus ja jota ne tarvitsevat toiminnassaan. Tulorekisteri ei luo mitään uusia oikeuksia saada tietoja. Tiedon käyttäjä saa tiedon tulorekisteristä vain, jos käyttäjällä on oikeus saada tiedot sen toimintaan sovellettavan lainsäädännön perusteella.

Jokainen tulonsaaja näkee tulorekisteristä vain omat tulotietonsa tai tiedot, joihin on saanut valtuutuksen.