Organisaatiomuodot: usein kysyttyä

Voiko yhdistyksissä se, jolla tällä hetkellä on valtuudet myöntää Katso-oikeuksia, myöntää Katso-palvelussa valtuudet muille myös palkkatietojen ilmoittamista ja katselua varten?

Kyllä. Yhdistykset valtuuttavat tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun käyttöön Katso-palvelussa.

Jos yhdistyksen säännöissä on kaksi nimenkirjoittajaa, miten toimii valtuutus? Pitääkö kahden nimenkirjoitusoikeuden haltijan tehdä valtuutus?

Jos yhdistys haluaa valtuuttaa esimerkiksi tilitoimiston toimimaan yhdistyksen puolesta tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa, yhdistyksen on tehtävä valtuutukset Katso-palvelussa. Katso-pääkäyttäjä voi valtuuttaa henkilön tai yrityksen asioimaan yhdistyksen puolesta tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Vanhat valtuudet eivät toimi tulorekisterissä, koska palvelu on uusi. Tulorekisterissä on käytössä valtuuskoodit Palkkatietojen ilmoittaminen ja Palkkatietojen katselu

Jos on säätiö ja Katso-valtuutukset on tehty, toimivatko ne sellaisinaan vai pitääkö niitä jotenkin uusia?

Tulorekisterissä on käytössä uudet valtuudet: Palkkatietojen ilmoittaminen ja Palkkatietojen katselu. Tulorekisteri on uusi palvelu, joten mitkään vanhat valtuudet eivät ole käytössä. Jos säätiö on kaupparekisterissä, valtuutus tapahtuu palvelussa Suomi.fi-valtuudet, muussa tapauksessa Katso-palvelussa.

Mahdollistaako Suomi.fi-valtuudet kuolinpesän puolesta asioinnin?

Tällä hetkellä asiointi kuolinpesän puolesta ei ole mahdollista Suomi.fi-valtuuksilla. Kuolinpesän edustuksessa haasteena on ajantasaisen ja oikean tiedon saaminen kuolinpesän osakkaista, jos tiedot ovat muuttuneet. Tulorekisterissä kuolinpesän puolesta asioivalle on myönnettävä valtuus Katso-palvelussa.