Organisaatiomuodot: usein kysyttyä

Voiko yhdistyksissä se, jolla tällä hetkellä on valtuudet myöntää Katso-oikeuksia, myöntää Katso-palvelussa valtuudet muille myös palkkatietojen ilmoittamista ja katselua varten?

Kyllä. Yhdistykset valtuuttavat tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun käyttöön Katso-palvelussa.

Jos yhdistyksen säännöissä on kaksi nimenkirjoittajaa, miten toimii valtuutus? Pitääkö kahden nimenkirjoitusoikeuden haltijan tehdä valtuutus?

Suomi.fi-valtuudet ei tue nimenkirjoitussääntöjä, jotka eivät mahdollista yksin edustamista. Yhdistykset voivat hyödyntää Suomi.fi-valtuuksia vasta, kun uusi yhdistysrekisteri valmistuu, eli tämänhetkisten tietojen mukaan vuoden 2019 loppupuolella. Siihen saakka käytetään Katso-palvelua.

Jos on säätiö ja Katso-valtuutukset on tehty, toimivatko ne sellaisinaan vai pitääkö niitä jotenkin uusia?

Tulorekisteriin tulevat käyttöön uudet valtuudet: Palkkatietojen ilmoittaminen ja Palkkatietojen katselu. Tulorekisteri on uusi palvelu joten mitkään vanhat valtuudet eivät ole käytössä Jos säätiö on kaupparekisterissä, valtuutus tapahtuu palvelussa Suomi.fi-valtuudet muussa tapauksessa Katso-palvelussa.

Mahdollistaako Suomi.fi-valtuudet kuolinpesän puolesta asioinnin?

Tällä hetkellä asiointi kuolinpesän puolesta ei ole mahdollista palvelussa. Kuolinpesän edustuksessa haasteena on ajantasaisen ja oikean tiedon saaminen kuolinpesän osakkaista, jos tiedot ovat muuttuneet. Tulorekisterissä kuolinpesän puolesta asioivalle on myönnettävä valtuus Katso-palvelussa.