Aliorganisaatio: usein kysyttyä

Mitä tarkoittaa aliorganisaatio?

Aliorganisaatio on yrityksensä itsensä määrittelemä tapa eriyttää organisaation erilaisia liiketoiminnallisia osastoja tai muita yksiköitä itse pääorganisaatiosta. Tällä menettelyllä organisaatio voi antaa valtuuksia tietyille aliorganisaation työntekijöille ja pitää esim. palkkatietojen hallinnoinnin suuryrityksessä tai muussa organisaatiossa erillään. Katso-palvelussa aliorganisaatiotieto lisätään Y-tunnuksen perään. Aliorganisaatio voi olla enintään 20 merkkiä (Katso-palvelussa).
Suomi.fi-valtuuksissa asia toteutetaan niin, että aliorganisaatiotieto lisätään valtuuskoodin tarkenteeksi.

Millainen on aliorganisaation tunniste Katso-palvelussa?

Katso-palvelussa tehty aliorganisaation tunniste muodostuu Y-tunnuksen ja pisteen jälkeen olevista numeroista (esimerkiksi "124455"). Tulorekisteriin annettavaan ilmoitukseen merkitään vain tämä osa, ei Y-tunnusta tai pistettä. Maksaja voi päättää aliorganisaation tunnisteen sisällön itse samalla kun myöntää valtuuden. Katso-palvelussa aliorganisaation tunnisteessa voi olla vain numeroita ja tunnisteen enimmäispituus on 20 numeroa.

aliorganisaation tunniste katso-palvelussa.

Mikä osa Katso-palvelussa muodostetusta aliorganisaation tunnisteesta ilmoitetaan tulorekisteriin?

Tulorekisteriin aliorganisaation tunnisteena ilmoitetaan Y-tunnuksen ja pisteen jälkeen olevat numerot. Tunniste merkitään palkkatietoilmoitukseen tai työnantajan erillisilmoitukseen.

aliorganisaation tunniste katso-palvelussa.