Poissaolotietojen korjaaminen: usein kysyttyä

Voidaanko mahdolliset maksupäivän jälkeiset sairauspäivät tai sairausajan palkka korjata seuraavassa palkka-ajossa vai onko alkuperäistä ilmoitusta korjattava jälkikäteen?                 

Poissaolojen ilmoittamisessa suositellaan, että kuluvalla palkanmaksukaudella ilmoitetaan edellisen palkanmaksukauden poissaolot. Tällöin palkallisissa poissaoloissa ilmoitetaan poissaolojakso, poissaolon syy ja palkan määrä palkalliselta poissaoloajalta.

Jos palkka on maksettu koko kuukaudelta esimerkiksi 15. päivänä ja työntekijällä on loppukuusta palkaton poissaolo, maksajan on korjattava antamansa ilmoitus ja ilmoitettava maksettu liikasuoritus perusteettomaksi eduksi. Lain mukaan tieto perusteettomasta edusta on annettava ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kuukauden kuluessa sen jälkeen, kun perusteeton etu on havaittu.

Vaihtoehtoisesti maksaja voi käsitellä liikasuoritusta ennakkopalkkana. Jos liikasuoritus korjataan seuraavassa palkanmaksussa bruttopalkasta vähennettävänä ennakkopalkkana tai muuna vastaavana suorituksena, myöhemmin maksettavasta suorituksesta ilmoitetaan tulorekisteriin vain tulonsaajalle tuolloin tosiasiallisesti maksettu bruttomäärä, josta on vähennetty ennakkosuoritus. On kuitenkin huomattava, että liikasuorituksen käsittelyä ennakkopalkkana ei suositella, koska se voi vääristää tulonsaajalle maksettavan etuuden määrää tai pahimmillaan vaikuttaa koko etuuden saamiseen. Jos liikasuoritus kuitataan bruttopalkasta, osa tiedon käyttäjistä voi joutua pyytämään tietoja maksetuista summista maksajalta erikseen. Lisäksi etuuden perusteena käytetään väärää tuloa.