Konkurssipesän tilanteet

Usein kysyttyä

Tarvitaanko palkkojen ilmoittamista varten oma Y-tunnus konkurssipesälle? Mistä sen saa?

Tulorekisterillä ei ole vaikutusta Y-tunnusten hakemiseen tai hallinnointiin. Konkurssipesän Y-tunnus haetaan perustamisilmoituksella Y1. Lisätietoa aiheesta ytj.fi

Ilmoittaako konkurssipesä konkurssin alkamisen jälkeen kohdistuvat palkat omalla Y-tunnuksellaan ja palkat, jotka kohdistuvat aikaan ennen konkurssin alkua velallisen Y-tunnuksella.

Jos konkurssipesä jatkaa konkurssivelallisen liike- tai elinkeinotoimintaa ja maksaa konkurssin asettamisen jälkeen tehdystä työstä palkkoja, konkurssipesä toimii varsinaisena työnantajana. Tällöin konkurssipesä ilmoittaa tiedot omalla Y-tunnuksellaan. Lue lisää valvottavien palkkasaatavien ja massavelkaisten palkkasaatavien ilmoittamisesta (kohdat 2.4.2.1 ja 2.4.2.2). 

Miten konkurssipesä tekee ilmoitukset tulorekisteriin? Entä jos ilmoituksia ei tee pesänhoitaja vaan joku muu?

Konkurssipesä voi ilmoittaa tiedot teknisen rajapinnan kautta suoraan esimerkiksi palkkahallinnon järjestelmästä tai käyttää tulorekisterin asiointipalvelua. Lisää tietoa eri ilmoittamismuodoista.

Teknisen rajapinnan avulla palkkahallinnon järjestelmä lähettää ilmoitukset tulorekisteriin suoraan järjestelmästä, eikä Suomi.fi-valtuuksia tai Katso-rooleja tarvita. Mahdollisuus teknisen rajapinnan käyttöön selviää järjestelmätoimittajalta. Teknisen rajapinnan käyttöön tarvitaan varmenne. Lue lisää varmenteesta.

Asiointipalvelussa voi ladata tiedostoja tai ilmoittaa tietoja verkkolomakkeella. Ilmoittaminen asiointipalvelussa vaatii Suomi.fi-valtuuden tai Katso-roolin "Palkkatietojen ilmoittaminen". Suomi.fi-valtuuksissa yrityksen puolesta asiointi voi estyä, jos yrityksen tila kaupparekisterissä on esimerkiksi saneerausmenettely, konkurssi tai selvitystila. Kaupparekisterissä tilan pitää olla tällä hetkellä normaali, jotta valtuuttaminen on mahdollista.

Lue lisää valtuuttamisesta.

Yrityksen puolesta asiointi (Suomi.fi)

Tulorekisteriin voi ilmoittaa tietoja paperilomakkeella vain erityisen syyn perusteella. Erityinen syy voi olla esimerkiksi silloin, jos sähköinen ilmoittaminen on yksityishenkilölle, kuolinpesälle, satunnaiselle työnantajalle tai ulkomaalaiselle teknisen esteen vuoksi mahdotonta. Julkiset organisaatiot eivät voi ilmoittaa tietoja paperilomakkeella.

Onko konkurssipesän pesänhoitajan mahdollista nähdä tulorekisteristä velallisen aiempia työntekijöiden palkkatietoja?

Jos konkurssivelallinen valtuuttaa konkurssipesän ja pesänhoitajalla on Katso-pääkäyttäjärooli tai rooli "Palkkatietojen ilmoittaminen" tai "Palkkatietojen katselu", pesänhoitaja näkee tiedot tulorekisterin asiointipalvelussa. Tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja voidaan ylläpitää ja korjata niin kauan kuin niitä säilytetään tulorekisterissä. Tiedot säilytetään tulotietojärjestelmässä 10 vuotta tiedon tallentamisvuotta seuraavan vuoden alusta lähtien.

Pesänhoitajan tiedot tallennetaan konkurssiin menneen yhtiön tietoihin ja tämän perusteella pesänhoitaja voi hakea itselleen Katso-pääkäyttäjyyden konkurssivelalliseen yhtiöön. Katso-pääkäyttäjänä pesänhoitaja näkee konkurssivelallisen kaikki tulorekisteriin tehdyt ilmoitukset ja pystyy myös niitä antamaan tai valtuuttamaan ilmoitukset hoitavan tahon, esim. tilitoimiston.

Pesänhoitajalla voi olla Katso-pääkäyttäjyys sekä konkurssivelalliseen yhtiöön että konkurssipesään. Katso-pääkäyttäjyyden hakemisessa neuvoo Katso-palvelu