Ammattiluokka: usein kysyttyä

Onko työnantajan ilmoitettava Ammattiluokka-tieto palkkatietoilmoituksessa, jos suoritus on maksettu opiskelijalle tai hallituksen jäsenelle?

Kyllä. Jos opiskelija tekee työtä vastiketta vastaan työsuhteessa, hän on työtapaturmavakuutettu tulonsaaja, ja ammattiluokka on ilmoitettava samalla tavalla kuin muillekin työntekijöille. Sama koskee hallituksen jäsentä, joka vakuutetaan työtapaturma- ja ammattitautilain 9 §:n perusteella. Tulorekisterin ohjeessa Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: vakuuttamiseen liittyvät tiedot kerrotaan tarkemmin, ketkä ovat työtapaturmavakuutettuja.

Epäselvissä tilanteissa tiedon tuottaja voi ottaa yhteyttä omaan tapaturmavakuutusyhtiöönsä ja tiedustelemaan asiaa sieltä.

Pitääkö ammattiluokkien olla aina 5-merkkisiä, jos käytetään Ammattiluokitus 2010 -koodistoa?      

Kyllä pitää. Kaikki käytössä olevat ammattiluokat on jo valmiiksi kooditettu viisitasoisiksi maksajien käyttöön. Luokitukseen on poimittu kustakin ammattikoodista tarkin luokituksesta löytyvä taso ja lisätty tarpeen mukaan nollia perään, jotta koodista saadaan täydet viisi merkkiä pitkä.

Huomio! Tulorekisterissä on käytössä oma Tilastokeskuksen ammattiluokitus -koodisto, joka poikkeaa Tilastokeskuksen ylläpitämästä virallisesta Ammattiluokitus 2010 -koodistosta juuri edellä mainitun numeroinnin (viisitasoisuus) osalta. Tulorekisteri-ilmoittamisessa käytössä oleva koodisto löytyy Tilastokeskuksen verkkosivulta (tilastokeskus.fi).

Jos käyttää ammattinimikettä, onko tähän joku luokitus vai määritteleekö työnantaja sen itse?

Palkkatietoilmoituksella on määritelty ilmoitettavat ammattiluokitukset. Näitä ovat

 • Tilastokeskuksen ammattiluokitus
 • Kevan nimikkeistö
 • Suomen Pankin nimikkeistö
 • Trafin nimikkeistö.

Tilastokeskuksen ammattiluokituksen mukainen ammattiluokka on ilmoitettava, jos tulonsaaja on työtapaturmavakuutettu. Kevan, Trafin ja Suomen Pankin nimikkeistöjä käytetään eläkevakuutuksen tarpeisiin.

Annettavan koodin lisäksi maksaja voi ilmoittaa täydentävänä lisätietona Ammattinimike (vapaamuotoinen) -tiedon, johon voi vapaamuotoisesti kirjoittaa tulonsaajan ammattinimikkeen.

Miten ammattiluokat ilmoitetaan palkkatietoilmoituksella työtapaturmavakuutusyhtiölle?

Tietojen ilmoittamisessa käytetään ammattiluokkakoodistoja. Jos tulonsaajalle maksetaan työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun perusteena olevaa työansiota, maksajan on ilmoitettava tulonsaajan ammattiluokka käyttäen Tilastokeskuksen ammattiluokitusta. Tilastokeskuksen ammattiluokitus on tulorekisterin käytössä oleva koodisto, joka poikkeaa Tilastokeskuksen ylläpitämästä virallisesta Ammattiluokitus 2010 -koodistosta. Koodisto löytyy Tilastokeskuksen verkkosivulta (tilastokeskus.fi). Maksaja valitsee koodistosta oikean koodin ja ilmoittaa sen palkkatietoilmoituksella.

Tulorekisterissä on käytössä myös Kevan, Trafin ja Suomen Pankin nimikkeistö eläkevakuuttajien tarpeisiin.

Mistä näen eri ammattien ammattiluokat?                          

Tulorekisterissä työtapaturmavakuuttajien tarpeita varten on käytössä Tilastokeskuksen ammattiluokitus. Tilastokeskuksen ammattiluokitus -koodisto poikkeaa Tilastokeskuksen ylläpitämästä virallisesta Ammattiluokitus 2010 -koodistosta. Ammattiluokat löytyvät tilastokeskuksen verkkosivulta (tilastokeskus.fi).

Tulorekisterissä on lisäksi käytössä myös Kevan, Trafin ja Suomen Pankin nimikkeistöt, joita käytetään eläkevakuuttajien tarpeisiin.

Yrityksemme 150 työntekijää on jaettu tapaturmavakuutuksessa kolmeen ammattiryhmään. Voiko tällaista luokitusta käyttää vielä jatkossa, vai miten työntekijät pitää luokitella?

Tulorekisterissä on käytössä seuraavat ammattikoodistot ja nimikkeistöt:

 • Tilastokeskuksen ammattiluokitus
 • Kevan nimikkeistö
 • Suomen Pankin nimikkeistö
 • Trafin nimikkeistö.

Tilastokeskuksen ammattiluokituksen mukainen ammatti on ilmoitettava sen mukaisesti, mitä työtä tulonsaaja tekee. Jos tulonsaaja tekee kahteen tai useampaan eri ammattiluokkaan kuuluvia töitä, ilmoitetaan ammattiluokkana pääasiallisen työn ammattiluokka. Pääasiallisella työllä tarkoitetaan sitä työtä, jota henkilö tekee ajallisesti eniten.

Jos maksajan nykyisin käyttämät ammattiryhmät ovat Tilastokeskuksen ammattiluokituksen mukaisia ammattiluokkia ja tarkkuudeltaan tulorekisterin ohjeistuksen mukaisia, niitä käytetään myös jatkossa, kun ilmoitetaan tietoja tulorekisteriin. Jos työtapaturmavakuutusyhtiö tarvitsee tulorekisteriin talletettavan Tilastokeskuksen ammattiluokituksen mukaisen ammattiluokan lisäksi muuta tietoa, se pyytää tiedon suoraan vakuutuksenottajalta. Tältä osin kannattaa olla yhteydessä omaan vakuutusyhtiöön. 

Tapaturmavakuuttajilla on ollut käytössään omia ammattikoodistoja, joilla tiedot on ilmoitettu heille. Käytetäänkö tulorekisteriaikana tapaturmavakuutusyhtiöiden omia koodistoja?

Tulorekisterissä on käytössä oma Tilastokeskuksen ammattiluokitus -koodisto, joka poikkeaa Tilastokeskuksen ylläpitämästä virallisesta Ammattiluokitus 2010 -koodistosta.
Tulorekisterissä käytössä oleva koodisto löytyy Tilastokeskuksen verkkosivulta. Tulorekisteriaikana ammattien ilmoittamisessa käytetään ainoastaan Koodistot-dokumentissa esitettyjä koodistoja.

Missä tilanteessa ilmoitetaan Ammattiluokka tai -nimike -tieto?

Ammattiluokan tai nimikkeistön tyyppi ilmoitetaan valitun luokituksen tai nimikkeistön mukaan. Tulonsaajalle voi ilmoittaa useita ammattiluokkia ja -nimikkeitä samalla palkkatietoilmoituksella. Kustakin koodistosta voi kuitenkin ilmoittaa vain yhden arvon.

Jos tulonsaaja on työtapaturmavakuutettu, Tilastokeskuksen ammattiluokituksen (TK10) mukainen ammattiluokka on pakollinen tieto kaikissa palkkatietoilmoituksissa. Kevan, Suomen Pankin ja Trafin nimikkeistöjä käytetään eläkevakuutuksen tarpeisiin. Ammattiluokan tai nimikkeistön tyyppi -tieto on pakollinen myös seuraavissa tapauksissa:

 • Jos palvelussuhde on vakuutettu JuEL:n mukaan, maksajan pitää aina ilmoittaa Kevan eläketurvakohtaisen nimikkeistön mukainen ammattinimike.
 • Jos kyseessä on Suomen Pankin palvelussuhde, maksajan pitää aina ilmoittaa Suomen Pankin nimikkeistön mukainen ammattinimike.
 • Jos palvelussuhde on vakuutettu merimieseläkelain (MEL) mukaan, maksajan pitää aina ilmoittaa Trafin nimikkeistön mukainen ammattinimike.