Tekninen rajapinta: usein kysyttyä

Miten hakemuksen teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi voi tehdä?

Hakemuksen teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi voi tehdä tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Hakemuksen yhteydessä tilataan varmenne.

Olen prokuristi, miksi en pysty tekemään hakemusta teknisen rajapinnan käyttöön?

Hakemuksen teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi voi tehdä ainoastaan varmenteen hakijaorganisaation varsinainen Katso-pääkäyttäjä tai henkilö, jolla on organisaatiossa jokin seuraavista toimielinrooleista:

Toimielinrooli pitää olla merkitty kaupparekisteriin.

Voiko sama ilmoittaja käyttää eri ilmoituskanavia, kuten teknistä rajapintaa ja sähköistä asiointipalvelua?

Kyllä voi. Teknistä rajapintaa käyttäessään tietojen ilmoittajan ei tarvitse erikseen kirjautua palveluun ja tunnistautua henkilökohtaisesti. Teknisen rajapinnan käyttöä varten tarvitaan varmenne. Tulorekisterin varmennepalvelussa muodostettu varmenne annetaan joko yritykselle itselleen tai sen puolesta asioivalle tilitoimistolle tai muulle palkkahallinnon kumppanille.
Sähköisessä asiointipalvelussa voi toimittaa tietoja tulorekisteriin kahdella tavalla: lataamalla tiedostoja tai syöttämällä yksittäisen ilmoituksen tiedot verkkolomakkeella. Sähköiseen asiointipalveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Liittyvätkö tekninen rajapinta ja varmenne Suomi.fi-palveluun? Edellyttääkö varmenne uusia valtuuksia?

Kyseessä on kaksi aivan eri asiaa. Teknisen rajapinnan käyttäjät tarvitsevat varmenteen ja sähköisen asiointipalvelun käyttäjät valtuuksia.
Varmenne tarvitaan, kun tiedot ilmoitetaan teknisen rajapinnan (SFTP- tai Web Service-rajapinnan) kautta. Yritys saa ensimmäisen varmenteen, kun se tekee hakemuksen teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Teknisen rajapinnan käyttäjät eivät tarvitse valtuuttamista eikä Suomi.fi-tunnistusta (verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne, varmennekortti).
Jos tiedot ilmoitetaan sähköisen asiointipalvelun latauspalvelun kautta tai verkkolomakkeella, ilmoittajalle on annettava valtuus toimia tulorekisterissä. Valtuutus tehdään Suomi.fi-valtuuksissa. Sähköiseen asiointipalveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Tein hakemuksen teknisen rajapinnan avaamiseksi, mutta hävitin saamani PIN-koodin, miten saan uuden varmenteen?

Tee tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa uusi varmennetilaus kohdasta ”Hae uusi varmenne”.

Yritykselläni on käytössä ws-rajapinta. Tarvitsemme myös sftp-varmenteen, mitä teemme?

Tee korvaava hakemus tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa.

Miten SFTP-rajapinta toimii ja millaisiin tilanteisiin se on tarkoitettu?

SFTP vastaa viivästettyä Web Service -rajapintaa ja sopii suurille tietomäärille.

Kuka tarvitsee varmenteen?

Organisaatio, joka käyttää tulorekisterin teknistä rajapintaa, tarvitsee tulorekisterin varmennepalvelun julkaiseman varmenteen. Teknisellä rajapinnalla tarkoitetaan eri järjestelmien välille rakennettavaa integraatiota. Esimerkiksi palkkahallinnon ohjelmiston ja tulorekisterin välille rakennetaan sähköinen yhteys, jolloin tiedot siirtyvät kahden sovelluksen välillä.

Jos siis sinulla on käytössäsi palkkahallinnon järjestelmä, josta on rakennettu tekninen rajapinta tulorekisteriin voit tarvita varmenteen. Oma järjestelmätoimittajasi ohjeistaa, tuleeko hakemus teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi tehdä.

Puhelinnumero on väärin hakemuksella teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi. Mitä teen?

Voit tehdä tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa uuden varmennetilauksen kohdasta ”Hae uusi varmenne”.

Olen Katso-pääkäyttäjä ja haluan tehdä hakemuksen teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi. Mistä voin kirjautua sähköiseen asiointipalveluun?

Sisäänkirjautumislinkki löytyy tulorekisteri.fi:stä osasta Yritykset ja organisaatiot > Suorituksen maksajat > Tunnistautuminen > Katso-tunniste

Olen hakemassa varmennetta. Sain turvasähköpostilla siirtotunnukset ja tekstiviestillä PIN-koodin, jolla turvasähköpostiviestin saa luettua. Mitä seuraavaksi?

Varmenteen tekniselle yhteyshenkilölle lähetetyssä turvasähköpostissa on tarvittavat tiedot varmenteen muodostamista varten. Varmenteen muodostamisen käytännön prosessi riippuu käytössäsi olevasta ohjelmistosta. Saat ohjeet varmenteen noutamiseen omalta ohjelmistotoimittajaltasi.

Minulla on Suomi.fi-valtuus (tai Katso-valtuus) toimia yrityksen x puolesta tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. En kuitenkaan näe palvelussa yrityksen x tietoja. Enkä voi tehdä hakemusta teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi. Miksi?

Tulorekisterin valtuuskoodit Palkkatietojen katselu ja Palkkatietojen ilmoittaminen koskevat ainoastaan palkkatietoilmoituksen tekemistä ja katselua. Tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa voi tehdä hakemuksen teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi. Hakemuksen voi tehdä organisaation toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, toimihenkilö, jolla on yksinedustamisoikeus tai Katso-pääkäyttäjä tai elinkeinonharjoittaja.

Teimme hakemuksen teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi ja kanavaksi merkittiin viivästetty Web Service -rajapinta. Nyt tarvitsemme saman kanavan varmenteen myös toiseen ohjelmistoomme. Miten toimimme?

Jos tarvitsette toisen varmenteen, ja käytätte samaa kanavaa, voitte tehdä uuden varmennetilauksen sähköisessä asiointipalvelussa kohdasta ”Hae uusi varmenne”. Uudesta varmenteesta lähetetään uudet siirtotunnukset.

Miten hakemuksen teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi voi tehdä?                           

Hakemuksen teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi voi tehdä tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Hakemuksen yhteydessä tilataan varmenne.

Miten saan varmenteen?     

Ensin pitää tehdä hakemus tulorekisteri.fi-sivulla, ja sen jälkeen saat sähköpostiin noutotunnuksen.

Mikä on reaaliaikaisen ja viivästetyn Web Service -kanavan ero ja millaisiin tilanteisiin ne on tarkoitettu?

Reaaliaikainen Web Service -rajapinta sopii pienille tietomäärille, ja viivästettyä Web Service -rajapintaa on käytettävä suurissa tietomäärissä.

Jos toimittaa tietoja useammasta järjestelmästä tulorekisteriin (esim. palkanlaskenta- ja matkalaskuohjelma), pitääkö olla kaksi erillistä varmennetta vai riittääkö yksi?

Yksi varmenne riittää, mutta perustelluissa tapauksissa on mahdollista hakea useampi varmenne. Tiedon tuottajan ja tiedon käyttäjän pitää muodostaa erilliset varmenteet kumpaankin käyttötarkoitukseen.

Kuka yrityksessä on oikeutettu tekemään hakemuksen teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi ja miten se tehdään?         

Hakemuksen teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi voi tehdä tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Hakemuksen teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi voi tehdä ainoastaan varmenteen hakijaorganisaation varsinainen Katso-pääkäyttäjä tai henkilö, jolla on organisaatiossa jokin seuraavista toimielinrooleista:

Toimielinrooli pitää olla merkitty kaupparekisteriin.

Jos tilitoimisto hoitaa ilmoittamisen tulorekisteriin yrityksen puolesta, hakeeko tilitoimisto varmenteen?

Kyllä hakee, ja yrityksen pitää antaa tilitoimistolle valtuus.

Mikä on siirtotunnus?            

Asiakkaalle varmenteen pyytämistä varten pyydetty tunnus.

Kun tilitoimisto hakee varmenteen tulorekisteriin, tarvitseeko tilitoimisto siihen valtuuden asiakasyritykseltään, jonka puolesta tilitoimisto ilmoittaa tiedot tulorekisteriin? Vai onko oletus, että kun tilitoimisto on saanut asiakkailtaan Katso-valtuutukset, teknisen rajapinnan käyttöön ei tarvita enää muita valtuuksia?      

Jos tilitoimisto tekee asiakasyrityksensä puolesta hakemuksen teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi ja hakee varmenteen, sillä pitää olla voimassa oleva toimeksiantosopimus asiakasyrityksen kanssa.

Tarvitseeko Palkka.fi käyttäjän hakea tulorekisterin varmennetta tulorekisteri-ilmoittamista varten?

Palkka.fi-käyttäjien ei tarvitse hakea omaa varmennetta. Tulorekisterin tarjoamaa teknistä rajapintaa käyttävä ilmoittaminen Palkka.fi:stä tulorekisteriin tapahtuu Verohallinnon varmenteella.

Voiko Katso-rinnakkaispääkäyttäjä tehdä hakemuksen teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi?

Katso-rinnakkaispääkäyttäjä ei voi tehdä hakemusta teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi. Hakemuksen voi tehdä Katso-pääkäyttäjä.

Jos rajapinnan kautta lähetettävässä ilmoituksessa on joku looginen virhe, jääkö koko tiedosto siirtymättä?      

Maksaja valitsee itse, miten virheelliset ilmoitukset käsitellään: hylätäänkö vain virheellinen ilmoitus vai koko aineisto.

"Varmenteen voi hakea asiakas, tilitoimisto tai palkkahallinnon kumppani". Mikä taho on palkkahallinnon kumppani?     

Palkkahallinnon kumppani on palkkahallinnon ulkoistuspalveluja tarjoava yritys tai muu taho, kuten Palkka.fi.

Voiko samaa varmennetta käyttää palkkojen ja matkakustannusten korvausten ilmoittamiseen, jos palkat ja matkakustannusten korvaukset maksetaan eri järjestelmistä?

Voi käyttää samaa varmennetta tai halutessaan tilata toisen varmenteen toisen järjestelmän käyttöön.

Liittyvätkö tekninen rajapinta ja varmenne Suomi.fi-palveluun? Edellyttääkö varmenne uusia valtuuksia?

Varmenne tarvitaan, kun tiedot ilmoitetaan teknisen rajapinnan (SFTP- tai Web Service-rajapinnan) kautta. Yritys saa ensimmäisen varmenteen, kun se tekee hakemuksen teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Teknisen rajapinnan käyttö ei edellytä valtuuttamista eikä Suomi.fi-tunnistusta.

Jos tiedot ilmoitetaan sähköisen asiointipalvelun latauspalvelun kautta tai verkkolomakkeella, ilmoittajalle on annettava valtuus toimia tulorekisterissä. Valtuutus tehdään Suomi.fi-valtuuksissa. Sähköiseen asiointipalveluun kirjaudutaan Suomi.fi-palvelussa verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.  

Edellyttääkö tulorekisterin varmenne valtuuttamista, vai saako valtuudet siirrettyä Suomi.fi-valtuuksista?

Varmenne on yrityskohtainen. Varmenteen käyttö ei edellytä valtuuttamista. Jos esimerkiksi tilitoimisto ilmoittaa tietoja rajapinnassa asiakasyrityksen puolesta, sillä on oltava voimassa oleva toimeksiantosopimus asiakasyrityksen kanssa. Tutustu teknisen rajapinnan käyttöehtoihin (pdf).

Valtuuksia tarvitaan sähköisen asiointipalvelun käyttöön, ja valtuudet annetaan henkilölle.

Milloin tulee tehdä korvaava hakemus ja milloin voi käyttää kohtaa "Hae uutta varmennetta"?

Korvaava hakemus tehdään silloin, kun alkuperäistä hakemusta muutetaan tai esimerkiksi korjataan alkuperäisessä hakemuksessa oleva virhe.

Hae uusi varmenne -toimintoa käytetään, kun haetaan uutta varmennetta (esim. lisävarmenteita) voimassa olevaan kanavaan.

Korvaava hakemus
• alkuperäisen hakemuksen muuttaminen (esim. uusi kanava)
• alkuperäisessä hakemuksessa olevan virheen korjaaminen

Hae uusi varmenne
• uusi varmenne, kun halutaan tilata lisävarmenteita tai varmenteen nouto on epäonnistunut (puhelinnumero virheellinen, PIN kadonnut, sähköposti väärin tms.)

Miksi korvaavan hakemuksen jälkeen ei tule uutta sähköpostia?

Uutta sähköpostia ei lähetä, jos korvaavassa hakemuksessa ei ole valittu uusia tietojen toimittamisen kanavia.

Miksi en ole saanut PIN-koodia varmenteen noutamiseen?

PIN-koodi lähetetään sen jälkeen, kun varmenteen hakemisen yhteydessä lähetetyn suojatun sähköpostin "Avaa viesti" -linkkiä on painettu.

• Jos PIN-koodi on hävinnyt, tee uusi varmennetilaus sähköisen asiointipalvelun kohdassa Hae uusi varmenne.
• Jos hakemuksessa on ollut väärä puhelinnumero, tee uusi varmennetilaus sähköisessä asiointipalvelussa kohdassa Hae uusi varmenne.

Olen hakemassa uutta varmennetta. Miksi en voi enää valita reaaliaikaista tai viivästettyä WS-kanavaa?

Uutta varmennetta haettaessa on valittavana vain ne kanavat, joihin on aiemmin tehty hakemus ja joiden käyttöoikeus on voimassa. Uuden kanavan käyttöönottamiseksi on tehtävä hakemus kohdassa "Tee korvaava hakemus". Hakemukseen merkitään kaikki ne kanavat, joita halutaan käyttää.

Miksi Asetukset-valikko ei näy minulla? En pääse tekemään varmennetilausta.

Asetukset valikko näkyy vain henkilöillä, joilla on yrityksessä nimenkirjoitusoikeus. Vain yrityksen nimenkirjoitusoikeudellinen voi tehdä varmennehakemuksen.

Ohjelmistotalolla on ollut ongelmia tiedon välittämisessä tulorekisteriin. Palkat ja ohjelman asetukset ovat kunnossa, mutta ohjelma ei tuota aineistoa sellaisessa muodossa, jonka tulorekisteri hyväksyisi. Tämän takia ohjelma on saattanut viedä tulorekisteriin virheellistä tai outoja tietoja. Jos vie virheellistä aineistoa, kenellä on vastuu siitä?

Tulorekisteri ei ota vastaan virheellistä aineistoa, tieto tarkistetaan vastaanoton yhteydessä. Ota tarvittaessa yhteyttä ohjelmistotaloon.

Mistä tietää, että varmennetilaus on mennyt läpi?

Sähköisen asiointipalvelun asetuksissa on kohta Varmenteet, jossa on listattu varmenteet tiloineen.

Jos konserniin tulee kesken tilikauden uusi yritys, jonka aineistoja on tarkoitus lähettää yhden yrityksen (esim. emoyhtiön) varmenteella. Miten toimitaan?

Yrityksen varmenteella voi ilmoittaa toisen yrityksen puolesta, jos hakemuksella teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi on valittu "Organisaationi ilmoittaa tulorekisteriin tietoja toisen tahon puolesta". Yrityksillä tulee olla keskinäinen sopimus tietojen toimittamisesta. Tutustu varmenteen käyttöehtoihin (pdf).  

Voiko samalla ohjelmalla olla ensin SFTP-yhteys ja sitten muuttaa Web service -yhteyteen, ilman, että tekee havaintolomakkeen ja lopettaa SFTP-yhteyden? Varmenne on haettu molempiin yhteyksiin.

Asia riippuu ohjelmistosta.

Meillä on käytössä useita ohjelmia, ja niihin kaikkiin on haettu omat varmenteet. Joissakin ohjelmissa tarvitaan vain viivästetty WS, joissakin reaaliaikainen ja viivästetty WS.

Varsinaisella varmennehakemuksella ei voi enää valita, millainen WS haetaan. Rajapintahakemuksella voi valita, mutta niitä ei voi tehdä kuin yhden ja korvaava rajapintahakemus vaikuttaa myös jo haettuihin varmenteisiin.

Miten saamme haettua erilaisia WS-kanavatyyppejä sen mukaan, mitä kukin ohjelma vaatii?

Sama WS-varmenne käy sekä viivästettyyn että reaaliaikaisen kanavaan.

Sain varmenteen uusimisesta muistutusviestin. Miten uusin varmenteen?

Varmenteen voi uusia tulorekisterin varmennepalvelun teknisen rajapinnan kautta. Varmenne pitää uusia ennen sen vanhenemista, kuitenkin aikaisintaan 60 vuorokautta ennen voimassaolon päättymistä.

Teknisellä rajapinnalla tarkoitetaan eri järjestelmien, esimerkiksi palkkahallinnon ohjelmiston ja tulorekisterin välille rakennettavaa integraatiota. Varmenteella tunnistetaan tietoja tuottava tai käyttävä organisaatio sekä varmistetaan aineiston muuttumattomuus.

Rajapinnassa on uusimista varten oma palvelu. Palvelun käyttö edellyttää uuden avainparin muodostamista, varmenteen allekirjoituspyynnön tekemistä ja palvelupyynnön allekirjoittamista vanhalla avaimella. Oma järjestelmätoimittaja ohjaa varmenteen uusimisessa.

Jos varmenteen uusiminen ei ole mahdollista tai varmenne ehtii vanheta, organisaatio voi hakea uuden varmenteen. Uusi varmenne noudetaan samalla tavalla kuin ensimmäisellä kerralla.

Lisäohjeita varmenteen uusimiseen saa dokumenteista Varmennepalvelu - Yleiskuvaus ja Varmennepalvelu – Rajapintakuvaus.