Tulorekisteri yhdistyksille ja säätiöille

Ilmoita esimerkiksi vapaaehtoistyöntekijöille maksetut päivärahat ja kilometrikorvaukset.

Jos yhdistys, säätiö tai järjestö maksaa päivärahoja tai ateria- tai kilometrikorvauksia, sen on ilmoitettava tiedot tulorekisteriin. Tiedot on ilmoitettava, vaikka samalla ei maksettaisikaan rahapalkkaa. Myös vapaaehtoisille työntekijöille maksetut korvaukset on ilmoitettava tulorekisteriin.

Tiedot on ilmoitettava tulorekisteriin viiden kalenteripäivän kuluessa maksutapahtumasta. Tulorekisteriin on ilmoitettava kaikki maksetut korvaukset, euromääräistä alarajaa ei ole.

Mitä tietoja yhdistykset, säätiöt ja järjestöt ilmoittavat tulorekisteriin?