Tulorekisteri työnantajille

Ilmoita työntekijöiden palkat, palkkiot, luontoisedut ja kustannusten korvaukset

Työnantajien on ilmoitettava tulorekisteriin maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset ilmoitetaan tulorekisteriin. Tiedot on ilmoitettava jokaisen palkanmaksun jälkeen.

Tiedot on ilmoitettava tulorekisteriin viiden kalenteripäivän kuluessa maksutapahtumasta. Tulorekisteriin on ilmoitettava kaikki maksetut korvaukset, euromääräistä alarajaa ei ole.

Ilmoita palkkatiedot tulorekisteriin vuodesta 2019 alkaen

Lue artikkeli: Pohjoisen yrittäjät valmistautuvat matkailusesonkiin – vuosi 2019 tuo muutoksia (pdf).