Tulorekisteri kansainvälisille toimijoille

Ilmoita esimerkiksi ulkomailla tehdystä työstä maksetut palkat.

Jos kansainvälisesti toimiva yritys maksaa palkkaa, on palkkatiedot ilmoitettava tulorekisteriin niissä tapauksissa, joissa maksajalla on velvollisuus ilmoittaa tiedot jollekin tulorekisteriä käyttävälle taholle. Esimerkiksi, jos palkansaaja on vakuutettu Suomessa, maksajalla on velvollisuus antaa tiedot tulorekisteriin. Näin muun muassa työeläkelaitokset ja sosiaalivakuuttajat saavat tiedot käyttöönsä tulorekisterin kautta.

Tiedot on ilmoitettava tulorekisteriin viiden kalenteripäivän kuluessa maksutapahtumasta.

Tulorekisterin vaikutukset kansainvälisiin tilanteisiin

Sivu on viimeksi päivitetty 29.10.2018