Kunnat, seurakunnat, oppilaitokset

Kunnat, seurakunnat, oppilaitokset: ilmoita työntekijöille maksetut palkat.

Kuntien, seurakuntien, oppilaitosten ja muiden julkisten organisaatioiden on ilmoitettava maksetuista palkoista tiedot tulorekisteriin. Myös työntekijöille maksetut luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset, muut ansiotulot sekä verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset ilmoitetaan tulorekisteriin.

Tiedot on ilmoitettava tulorekisteriin viiden kalenteripäivän kuluessa maksutapahtumasta. Tulorekisteriin on ilmoitettava kaikki maksetut korvaukset, euromääräistä alarajaa ei ole.

Ilmoita tiedot maksetuista palkoista tulorekisteriin

Lue artikkeli: Tulorekisteri avaa uusia näkymiä kunnille (pdf)

Sivu on viimeksi päivitetty 29.10.2018