Tulorekisteri torjuu pimeää työtä

Pimeän työn torjunta kuuluu meistä jokaiselle. Pimeä työ on yksi harmaan talouden ilmenemismuoto. Harmaa talous tarkoittaa yleisimmin sitä, että työnantaja tai muu suorituksen maksaja laiminlyö lakisääteiset maksut ja velvoitteet.

Suorituksen maksajan kuuluu ilmoittaa maksamansa palkat, palkkiot, luontoisedut, kustannusten korvaukset, työkorvaukset ja muut ansiotulot tulorekisteriin. Tämä takaa työntekijälle oikeuden sosiaaliturvaan ja asianmukaiseen palkkaan. Lisäksi työsuojeluehtojen noudattamista valvotaan tulorekisterin tietojen avulla. Suorituksen maksaja voi olla muukin kuin tavanomainen työnantaja: se voi olla myös kotitalous, yhdistys tai esimerkiksi taloyhtiö.

Työnantaja: ilmoita maksamasi palkat tulorekisteriin

Pimeää työtä voi teettää tietoisesti tai tietämättään niin työnantaja, kotitalous, yhdistys kuin muukin suorituksen maksaja. Rakennat mainetta luotettavana toimijana, kun ilmoitat maksamasi palkat ja muut ansiotulot asianmukaisesti tulorekisteriin. Ilmoittamalla tehdyn työn viranomaisille suojaat työntekijäsi vaikeinakin aikoina. Tämä on myös yrityksesi etu. Asianmukaisesti ilmoitettujen tulojen avulla rakennetaan yhteistä turvaa.

Huolehdi, että ilmoitat myös satunnaiset korvaukset tulorekisteriin. Näin varmistat osaltasi, että pätkätyöläisen, opiskelijan, osa-aikaeläkeläisen tai muun satunnaisia töitä tekevän sosiaalietuudet ja myöhemmin eläke määräytyvät oikein perustein.

  • Noudata työntekijöiden oikeuksia ja hoida työnantajalle kuuluvat lakisääteiset velvoitteet.
  • Ilmoita palkkatiedot asianmukaisesti tulorekisteriin. Näin toimimalla vaikutat myönteisesti työntekijöihin ja työpaikan ilmapiiriin.
  • Toimi ajoissa. Noudattamalla määräaikoja vältyt seuraamusmaksuilta.

Kattavat reaaliaikaiset tiedot auttavat torjumaan pimeää työtä

Tulorekisteri mahdollistaa pimeän työn torjuntaa reaaliaikaisesti ja läpinäkyvästi. Maksaja ilmoittaa tiedot viiden kalenteripäivän kuluessa maksupäivästä. Jokaisesta maksutapahtumasta ja tulonsaajasta ilmoitetaan erikseen.
Viranomaiset saavat tehtävissään tarvitsemansa tiedot reaaliajassa. Puutteet tiedoissa voidaan havaita heti, kun taas aiemmin puutteet kävivät ilmi vasta pitkän ajan jälkeen.

Tulorekisterin tietoja hyödynnetään yhteiskunnassa laajasti esimerkiksi verotuksessa, etuus- ja eläkepäätöksissä, työttömyyspäivärahapäätöksissä, työsuojelun tehtävissä ja tilastoissa. Tietoja käyttävät muun muassa Verohallinto, työeläkelaitokset, Eläketurvakeskus, Työllisyysrahasto, Kela, vahinkovakuuttajat, työttömyyskassat, kunnat, työsuojeluviranomaiset ja Tilastokeskus.

Vuodesta 2021 lähtien tulorekisteriin ilmoitetaan myös maksetut eläkkeet ja etuudet. Ilmoitettavat palkkatulot, eläketulot ja veronalaiset etuustulot kattavat noin 90 prosenttia tulonsaajien kaikista veronalaisista tuloista Suomessa. Tämä johtuu siitä, että ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle on rajattu tiettyjä tuloja. Tulorekisteristä saadaan kuitenkin kokonaiskuva useimpien ihmisten tuloista, sillä noin kahdessa kolmesta tapauksesta tulorekisteriin ilmoitetut tulot vastaavat täsmälleen tulonsaajan kokonaistuloja.

Tällä hetkellä 99 prosenttia ilmoituksista annetaan tulorekisteriin sähköisesti ja näistä suurin osa suoraan palkanlaskentajärjestelmästä. Sähköinen ilmoittaminen parantaa tietojen laatua ja yhdenmukaisuutta.

Työntekijä: voit tarkistaa omat tulotietosi tulorekisteristä

Jokainen tulonsaaja näkee ajantasaisesti tulorekisterin sähköisestä asiointipalvelusta omat palkkatietonsa ja vuodesta 2021 lähtien myös maksetut etuudet ja eläkkeet. Työntekijä voi tarkistaa tulorekisteristä, onko työnantaja hoitanut ilmoittamisvelvoitteensa.

  • Varmista, että työnantajasi ilmoittaa maksamansa palkat. Selvittämällä oikeutesi voit suojautua pimeältä työltä.
  • Huomioi, että tulorekisteriin ilmoitetut palkkatiedot vaikuttavat esimerkiksi sosiaalietuuksiisi ja muihin etuuksiisi sekä eläkkeesi määrään.
  • Ota yhteyttä työnantajaasi, jos sinulta puuttuu tulotietoja tulorekisteristä tai huomaat niissä virheitä. Suorituksen maksaja on velvollinen korjaamaan mahdolliset virheet ja puutteet. Tietoja ylläpidetään tulorekisterissä 10 vuotta.
  • Pidä kiinni oikeudestasi työhön, josta ilmoitetaan viranomaiselle. Vaikeina aikoina tämä on entistäkin tärkeämpää.

Katso video: Näin käytät tulorekisteriä − Minun tulorekisterini (YouTube, pituus 7:29 min)

Pimeän työn torjunta kuuluu kaikille. Tulorekisteri rakentaa ja tukee osaltaan hyvää suomalaista viranomaishallinnon kulttuuria.

Lue lisää:

 

Tulorekisteri on mukana #EU4FairWork-kampanjassa. Kampanja lisää työnantajien ja työntekijöiden ymmärrystä ilmoitetun työn hyödyistä ja kertoo päättäjille pimeän työn torjunnan tärkeydestä. Kampanjassa on mukana sekä viranomaisia että järjestöjä ja se järjestetään kaikissa EU-maissa. Seuraa kampanjaa sosiaalisessa mediassa #EU4FairWork.

Sivu on viimeksi päivitetty 21.9.2020