Tutustu tulorekisteriin

29.10.2018

Palkkatiedoilla on uusi koti 1.1.2019 alkaen

Tulorekisteri on uusi, monen eri viranomaisen yhteinen tietokanta, joka kokoaa yhteen ansio-, eläke- ja etuustiedot. Siitä hyötyvät viranomaisten lisäksi myös työnantajat ja kansalaiset.

Tulorekisteri helpottaa palkkojen ilmoittamista eri viranomaisille. Työnantajan ei enää tarvitse ilmoittaa samaa palkkatietoa jokaiselle taholle erikseen. 1.1.2019 lähtien työnantajat ilmoittavat maksamansa palkat sähköisesti yhteen paikkaan: tulorekisteriin.

Kansalaisille tulorekisteri näkyy viranomaisasioinnin nopeutumisena. Esimerkiksi etuuspäätökset perustuvat ajantasaisempaan tietoon. Paperiset palkkalaskelmat erilaisten hakemusten liitteenä voidaan unohtaa.

Tulorekisteri rakentaa toimivampaa Suomea. Kun maksat palkkaa, ilmoita tiedot tulorekisteriin.

Työnantajat

Kotitaloudet

Yrittäjät

Taloyhtiöt

Yhdistykset ja säätiöt

Kansalaiset

Julkiset toimijat

Kansainväliset toimijat

Video tulorekisteristä

Tulorekisteri rakentaa digitaalista yhteiskuntaa

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta. Se sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö ylläpitää tulorekisteriä ja toimii vastuuviranomaisena.

Tulorekisterin perustamishanke on yksi maan nykyisen hallituksen kärkihankkeista julkisten palvelujen digitalisoinnin alueella.