Tulorekisterin sanastot ja termit

Tulorekisteri otetaan käyttöön 1.1.2019.

Tulorekisteri
Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta. Se sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla.

Tulorekisteriviranomainen
Verohallinnon yksikkö, joka vastaa tulorekisterin toiminnasta.

Tulonsaaja
Tulonsaajia ovat kaikki palkan-, eläkkeen tai etuuksien saajat.

Tiedon tuottaja
Kaikki yritykset ja muut toimijat, joilla on palkka-, eläke- tai etuustietojen ilmoitusvelvollisuuksia Suomeen jollekin tulorekisterissä olevalle tiedon käyttäjälle.

Tiedon käyttäjä
Ensimmäisessä vaiheessa 1.1.2019 lähtien tiedon käyttäjiä ovat Verohallinto, Kela, Työttömyysvakuutusrahasto (TVR) sekä työeläkelaitokset ja ETK.

Toisessa vaiheessa 1.1.2020 lähtien tiedon käyttäjiä ovat lisäksi mm. Tilastokeskus, Koulutusrahasto, vahinkovakuuttajat, työttömyyskassat, TEMin hallinnonala, kunnat ja työsuojeluviranomainen.

Palkkahallinnon sanasto

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Sanastokeskus TSK käynnistivät vuonna 2013 sanastotyön, jolla tuettiin palkkahallinnon yhteentoimivuuden intressiryhmän työtä. Palkkahallinnon sanasto sisältää suomenkieliset tiedot 342 käsitteestä. Käsitteiden sisällöt selvitetään määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla ja termeistä annetaan suomenkieliset suositukset. 

Lisätietoa palkkahallinnon sanastosta

Palkkahallinnon sanasto (PDF)

 Tietoa KATRE-hankkeesta ja sen etenemisestä