Tulorekisteri muuttaa yhdistysten ja säätiöiden palkkatietojen ilmoittamisen

Tulorekisteriin ilmoitetaan 1.1.2019 jälkeen maksetut palkka- ja ansiotulot. Tulorekisteri koskee kaikenlaisia yhdistyksiä, myös yleishyödyllisiä tai rekisteröimättömiä yhdistyksiä ja säätiöitä, jotka maksavat palkkoja tai muita ansiotuloja.

Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin jokaisen maksutapahtuman jälkeen viiden kalenteripäivän kuluessa. Tulorekisteri ei säätele sitä, milloin tulot pitää maksaa. Tulorekisteri säätelee ilmoittamista: kun palkat on maksettu, tiedot pitää ilmoittaa tulorekisteriin viiden kalenteripäivän kuluessa.

Mitä tietoja tulorekisteriin ilmoitetaan?

Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat tehdystä työstä maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava.

Tulorekisteriin ilmoitetaan maksetut päivärahat, ateriakorvaukset ja kilometrikorvaukset. Myös luontoisedut, kuten puhelinetu tai autoetu, on ilmoitettava. Verovapaita henkilökuntaetuja (kuten nettietu) ei kuitenkaan ilmoiteta tulorekisteriin. Julkisen liikenteen matkalippua ja majoituskorvausta ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Tulorekisteri ei muuta stipendien tai apurahojen ilmoittamisen menettelyä. Ne ilmoitetaan edelleen suoraan Verohallinnolle vuosi-ilmoituksella.

Kustannusten korvaukset ilmoitetaan tulorekisteriin

Verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava tulorekisteriin. Tulorekisteriin ilmoitetaan verovapaat kilometrikorvaukset, päivärahat ja ateriakorvaukset sekä veronalaiset kustannusten korvaukset. Kustannusten korvaukset on ilmoitettava, vaikka rahapalkkaa ei maksettaisi.

Yleishyödyllisen yhteisön vapaaehtoistyöntekijät

Jos yhdistys on yleishyödyllinen yhteisö, sen on ilmoitettava korvauksettomaan vapaaehtoistoimintaan osallistuville henkilöille maksetut päivärahat ja kilometrikorvaukset tulorekisteriin.  

Esimerkki: Vapaaehtoistyöntekijä toimittaa usean kuukauden matkalaskut kerralla yleishyödylliselle yhteisölle ja verovapaat kustannusten korvaukset maksetaan kerralla yhtenä maksupäivänä. Maksetut kulukorvaukset ilmoitetaan tulorekisteriin tämän maksupäivän jälkeen viiden kalenteripäivän kuluessa. Tiedot ilmoitetaan ilman euromääräistä alarajaa tai ikärajaa.

Yleishyödyllisen yhteisön on lisäksi ilmoitettava vapaaehtoistyöntekijöille maksetut veronalaiset kustannusten korvaukset (esimerkiksi rahakorvaukset henkilökohtaisten välineiden hankkimiseen) tulorekisteriin samassa määräajassa.

Yhdistyksen palkansaajat

Yhdistyksen on ilmoitettava myös omalle palkansaajalleen maksetut kustannusten korvaukset. Palkansaajalle maksetut kilometrikorvaukset, päivärahat, ateriakorvaukset ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava tulorekisteriin. Tulorekisteriin ei ilmoiteta työnantajan työntekijälle korvaamia verovapaita matkakustannuksia, jos työntekijälle maksettava suoritus perustuu liikenteenharjoittajan antamaan tositteeseen (esimerkiksi junalippuun). Myöskään majoittumiskorvausta, yömatkarahaa tai rajanylitysrahaa ei ilmoiteta.

Maksetut kustannusten korvaukset (ja muut tulot) ilmoitetaan sen palkanmaksukauden ja maksupäivän ilmoituksella, jolloin kulut on tulonsaajalle korvattu tai muu tulo maksettu.

Luontoisedut ilmoitetaan myös ajantasaisesti

Luontoisedut ovat nautintaperiaatteen mukaisesti sen kuukauden tuloa, jolloin etu on ollut tulonsaajan käytettävissä.

Jos tulonsaajalle maksetaan sekä rahapalkkaa että luontoisetuja, ilmoitetaan kaikki tiedot maksupäivä + 5 päivää -periaatteella. Jos sen sijaan tulonsaajalle ei makseta rahasuorituksia eli rahapalkkaa vaan ainoastaan esimerkiksi luontoisetuja, ilmoitetaan tiedot tulorekisteriin kuukausittain viimeistään edun saamiskuukautta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä.

Jos puhelinetu käsitellään palkanlaskennassa tammikuussa etukäteen koko vuodelta, voidaan puhelinetu ilmoittaa myös tulorekisteriin etukäteen kerran vuodessa. Näin voidaan toimia, kun maksettava tulo ei ole työeläke-, työttömyys- eikä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksujen alaista, kuten YEL-vakuutetuilla osakkailla. Edellytyksenä on myös, ettei henkilölle makseta mitään muuta tuloa tai ole annettu muuta etua.

Tulorekisteriin ilmoitetaan sähköisesti

Sähköinen asiointi on tulorekisterin perusedellytys, ja tiedot voidaan jatkossa ilmoittaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä. Erityisenä syynä voitaisiin pitää tilanteita, joissa ei kohtuudella voitaisi edellyttää tietojen antamista sähköisesti. Tietoja ei voi ilmoittaa tulorekisteriin myöskään puhelimitse, vaan tiedot pitää ilmoittaa määrämuotoisesti.

Ilmoita tiedot suoraan palkkahallinnon järjestelmästä teknistä rajapintaa hyödyntäen

Suositeltavinta ja vaivattominta on ilmoittaa tiedot tulorekisteriin suoraan palkka- tai matkakulujärjestelmästä nk. teknistä rajapintaa pitkin. Onkin hyvä selvittää omalta palkkahallinnon järjestelmätoimittajalta, onko järjestelmään tulossa tulorekisteripäivitys ja miten tiedot on tarkoitus välittää tulorekisteriin.

Teknisen rajapinnan käyttäjät tarvitsevat tunnistautumiseen varmenteen. Yhdistyksen Katso-pääkäyttäjä voi tehdä hakemuksen rajapintapalveluiden käyttöönottamiseksi tulorekisterin sähköisestä asiointipalvelusta. Katso-pääkäyttäjä kirjautuu tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun Katso-tunnisteella.

Lue lisää varmenteesta.

Vaihtoehtoisesti tiedot voidaan ilmoittaa sähköisessä asiointipalvelussa

Tiedot voidaan ilmoittaa tulorekisteriin myös tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Sähköisessä asiointipalvelussa yhdistyksen puolesta voivat asioida esimerkiksi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsen, jotka on merkitty kaupparekisteriin tai YTJ:hin. Lue lisää toimielinrooleista.

Palkkatiedot voidaan ilmoittaa tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa joko lataamalla tiedot tiedostona tai syöttämällä tiedot verkkolomakkeella.

Tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla sivulta tulorekisteri.fi. Tulorekisteriin ei voi ilmoittaa tietoja Ilmoitin.fi- tai Lomake.fi-palvelussa.

Valtuuttaminen sähköisen asiointipalvelun käyttöön

Jos yhdistys haluaa valtuuttaa esimerkiksi tilitoimiston toimimaan yhdistyksen puolesta tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa, yhdistyksen on tehtävä valtuutukset Katso-palvelussa. Katso-pääkäyttäjä voi valtuuttaa henkilön tai yrityksen asioimaan yhdistyksen puolesta tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Vanhat valtuudet eivät toimi tulorekisterissä, koska palvelu on uusi. Tulorekisterissä on käytössä valtuuskoodit Palkkatietojen ilmoittaminen ja Palkkatietojen katselu.

Lue lisää valtuutuksista