YEL-/MYEL-vakuutetun yrittäjän palkan ilmoittaminen tulorekisteriin

18.1.2019

Yrittäjän on ilmoitettava tulorekisteriin yrityksestään nostamansa palkat sekä tieto sovellettavasta työeläkevakuutuksesta:

  • Valitse Maatalousyrittäjän eläkevakuutus (MYEL), jos yrittäjä on vakuutettu maatalousyrittäjän eläkelain mukaan.
  • Valitse Yrittäjän eläkevakuutus (YEL), jos yrittäjä on vakuutettu yrittäjän eläkelain mukaan.

Eläkejärjestelynumeroa ja eläkelaitosta ei ilmoiteta tulorekisteriin. Ammattiluokkatietoa ei myöskään ilmoiteta.

Sosiaalivakuutusmaksut voidaan periä kahteen kertaan, jos tietoa ei kumota

Työtulotietoa ei ilmoiteta tulorekisteriin, mutta yrittäjän saama palkka on ilmoitettava tulorekisteriin verotusta varten. Palkka ilmoitetaan tulorekisterin tulolajeja käyttäen. Yksityisnostoja ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Tulolajeissa on oletus, että tulo on sosiaalivakuutusmaksun alaista. Yrittäjän palkan kohdalla tämä tieto täytyy kumota ilmoittamalla vakuuttamistiedon poikkeustilanteen tyyppi. Jos yrittäjän palkkojen ilmoittamisessa ei käytetä tätä tietoa, sosiaalivakuutusmaksut voidaan periä kahteen kertaan.

Ilmoita tulorekisteriin seuraavat tiedot:

  • Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläkevakuutus)
  • Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työttömyysvakuutus)
  • Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)

Huomioithan, että työnantajan sairausvakuutusmaksu määräytyy maksetun palkan perusteella, joten sille ei käytetä vakuuttamistiedon poikkeustilanteen tyyppi -tietoa. Yrittäjälle maksetusta palkasta peritään työnantajan sairausvakuutusmaksu ja tiedot ilmoitetaan yrityskohtaisesti kerran kuukaudessa työnantajan erillisilmoituksella.

Tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa tieto on kohdassa "Näytä tarkemmat vakuuttamisen tiedot".

Tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa tieto on kohdassa "Näytä tarkemmat vakuuttamisen tiedot"

Osaomistaja ja osakasasemassa maksajaan -tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin

Jos yrittäjä on osaomistaja, ilmoitetaan tulorekisteriin Osaomistaja-tieto. Seuraavat asiat vaikuttavat siihen, onko henkilö yrityksen osaomistaja vai työntekijä:

  • henkilön ja hänen perheenjäsentensä omistusosuus
  • äänivalta ja muu määräämisvalta sekä
  • henkilön asema yrityksessä.

Lisätietoja aiheesta saat Työllisyysrahaston sivustolta (www.tyollisyysrahasto.fi).

Tieto osaomistajuudesta annetaan tulorekisteriin ilmoittamalla Tulonsaajan lisätiedon tyyppi: Osaomistaja.

Osakasasemassa maksajaan

Ilmoita lisätieto, jos tulonsaaja on osakasasemassa maksajaan nähden eli osallisena yritykseen tai osallistuu sen toimintaan sijoitetun pääoman kautta. Tietoa ei tarvitse antaa, jos tulonsaaja on osakkaana pörssiyhtiössä.

Tulonsaajan lisätiedon tyyppi: Osakasasemassa maksajaan. Sähköisessä asiointipalvelussa tiedot ovat kohdassa "Näytä tarkemmat tulonsaajan tiedot"

Näytä tarkemmat tulonsaajan tiedot

Lisätietoja osaomistajuudesta on Työllisyysrahaston sivuilla (www.tyollisyysrahasto.fi).