YEL-/MYEL-vakuutetun yrittäjän palkan ilmoittaminen tulorekisteriin

12.4.2019

Yrittäjän on ilmoitettava tulorekisteriin yrityksestään nostamansa palkat sekä tieto sovellettavasta työeläkevakuutuksesta:

  • Valitse Maatalousyrittäjän eläkevakuutus (MYEL), jos yrittäjä on vakuutettu maatalousyrittäjän eläkelain mukaan.
  • Valitse Yrittäjän eläkevakuutus (YEL), jos yrittäjä on vakuutettu yrittäjän eläkelain mukaan.

Eläkejärjestelynumeroa ja eläkelaitosta ei ilmoiteta tulorekisteriin. Ammattiluokkatietoa ei myöskään ilmoiteta.

Sosiaalivakuutusmaksut voidaan periä kahteen kertaan, jos tietoa ei kumota

Työtulotietoa ei ilmoiteta tulorekisteriin, mutta yrittäjän saama palkka on ilmoitettava tulorekisteriin verotusta varten. Palkka ilmoitetaan tulorekisterin tulolajeja käyttäen. Yksityisnostoja ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Tulolajeissa on oletus, että tulo on sosiaalivakuutusmaksun alaista. Yrittäjän palkan kohdalla tämä tieto täytyy kumota ilmoittamalla vakuuttamistiedon poikkeustilanteen tyyppi. Jos yrittäjän palkkojen ilmoittamisessa ei käytetä tätä tietoa, sosiaalivakuutusmaksut voidaan periä kahteen kertaan.

Ilmoita tulorekisteriin seuraavat tiedot:

  • Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläkevakuutus)
  • Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työttömyysvakuutus)
  • Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)

Huomioithan, että työnantajan sairausvakuutusmaksu määräytyy maksetun palkan perusteella, joten sille ei käytetä vakuuttamistiedon poikkeustilanteen tyyppi -tietoa. Yrittäjälle maksetusta palkasta peritään työnantajan sairausvakuutusmaksu ja tiedot ilmoitetaan yrityskohtaisesti kerran kuukaudessa työnantajan erillisilmoituksella.

Tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa tieto on kohdassa "Näytä tarkemmat vakuuttamisen tiedot".

Tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa tieto on kohdassa "Näytä tarkemmat vakuuttamisen tiedot"

Osaomistaja -tiedon ilmoittaminen tulorekisteriin

Jos yrittäjä on osaomistaja, ilmoitetaan tulorekisteriin Tulonsaajan lisätiedon tyyppi: Osaomistaja. Yrityksen osaomistajat maksavat pienempää palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua kuin työntekijät.
Osaomistajan käsite on määritelty työttömyysturvalaissa (1290/2002).

Jos tulonsaaja työskentelee yrityksessä tai yhteisössä mutta ei ole johtavassa asemassa, hän on osaomistaja, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

  • tulonsaajalla on vähintään 50 % kyseisen yrityksen tai yhteisön osakepääomasta, äänivallasta tai muusta määräämisvallasta
  • tulonsaajan perheenjäsenellä on vähintään 50 % kyseisen yrityksen tai yhteisön osakepääomasta, äänivallasta tai muusta määräämisvallasta (voimassa 30.6.2019 asti)
  • tulonsaajalla on yhdessä perheenjäsentensä kanssa vähintään 50 % kyseisen yrityksen tai yhteisön osakepääomasta, äänivallasta tai muusta määräämisvallasta.

Jos tulonsaaja työskentelee yrityksessä tai yhteisössä johtavassa asemassa mutta hän ei ole yrittäjä, hän voi olla osaomistaja, jos jompikumpi seuraavista ehdoista täyttyy:

  • tulonsaajalla on vähintään 15 % osakepääomasta, äänivallasta tai muusta määräämisvallasta
  • tulonsaajan perheenjäsenillä tai tulonsaajalla ja hänen perheenjäsenillään yhdessä on vähintään 30 % osakepääomasta, äänivallasta tai muusta määräämisvallasta (perheenjäsenen osalta voimassa 30.6.2019 asti).

Osaomistajan määritelmä muuttuu 1.7.2019 alkaen. Muutos koskee yrityksessä tai yhteisössä työskentelevää perheenjäsentä, jolla ei ole omistusta, äänivaltaa tai määräysvaltaa yrityksessä.

Lisätietoja aiheesta saat Työllisyysrahaston sivustolta (www.tyollisyysrahasto.fi).

Osakasasemassa maksajaan -tiedon ilmoittaminen tulorekisteriin

Ilmoita lisätieto, jos tulonsaaja on osakasasemassa maksajaan nähden eli osallisena yritykseen tai osallistuu sen toimintaan sijoitetun pääoman kautta. Tietoa ei tarvitse antaa, jos tulonsaaja on osakkaana pörssiyhtiössä.

Tulonsaajan lisätiedon tyyppi: Osakasasemassa maksajaan. Sähköisessä asiointipalvelussa tiedot ovat kohdassa "Näytä tarkemmat tulonsaajan tiedot"

Näytä tarkemmat tulonsaajan tiedot

Lisätietoja aiheesta saat työsuojeluviranomaisen sivuilta (www.tyosuojelu.fi).