Vuoden 2018 vuosi-ilmoitukset ilmoitetaan vielä kullekin taholle erikseen - ei tulorekisteriin

24.1.2019

Viimeiset palkkatietojen vuosi-ilmoitukset Verohallinnolle, työeläkelaitoksille, työtapaturmavakuutusyhtiöille ja Työllisyysrahastolle annetaan vuodelta 2018.

1.1.2019 jälkeen maksettujen palkkojen osalta ilmoitusmenettely muuttuu.

1.1.2019 jälkeen maksetut palkat ja muut ansiotulot ilmoitetaan tulorekisteriin viiden kalenteripäivän kuluessa maksupäivästä.

Vuoden 2018 tietojen tärkeitä päivämääriä:

  • Ilmoita työnantajan omalle vakuutusyhtiölle vuoden 2018 vuosi-ilmoitus palkoista työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen osalta.
  • Ilmoita Työllisyysrahastolle vuonna 2018 maksetut palkat 31.1.2019 mennessä.
  • Ilmoita työeläkeyhtiöön viimeiset TyEL-vakuutusten vuosi-ilmoitukset 31.1.2019 mennessä.
  • Ilmoita Verohallinnolle työnantajan tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoitusmaksuvuodelta 2018 sähköisesti 4.2.2019 (paperilla 31.1.2019).
    • Pidennetyssä verokaudessa toimivien työnantajasuoritukset loka-joulukuulta 2018 on ilmoitettava ja maksettava viimeistään 12.2.2019.
    • Työnantajan ilmoitus ulkomaanpalkasta (annetaan työskentelystä ulkomailla vuonna 2018), on ilmoitettava viimeistään 31.1.2019.

Kukin taho ohjaa ja neuvoo vuosi-ilmoitusasioidensa osalta. Tulorekisteriyksikön asiakaspalvelu ei ohjaa vuosi-ilmoitusten antamista.

Tulorekisterin tiedon käyttäjien yhteystiedot