Työnantajan erillisilmoitus annetaan tulorekisteriin 5.2. mennessä

4.2.2019

Työnantajan erillisilmoitus annetaan tulorekisteriin kuukausittain, palkkojen maksukuukautta seuraavan kuukauden 5. päivään mennessä.

Työnantajan erillisilmoitus sairausvakuutusmaksusta on korvannut oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen (ns. TAS-ilmoitus).

Työnantaja antaa kerran kuukaudessa vain yhden työnantajan erillisilmoituksen. Tulorekisteriin talletettu ilmoitus näkyy tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa sivulla Annetut ilmoitukset.

Mitä tietoja työnantajan erillisilmoituksella ilmoitetaan?

Työnantajan erillisilmoituksella työnantaja ilmoittaa:

  • kohdekuukauden aikana maksettujen palkkojen perusteella lasketun työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteismääränja siitä mahdollisesti tehtävät vähennykset
    tai
  • Ei palkanmaksua -tiedon, jos säännöllinen työnantaja ei ole maksanut lainkaan palkkoja kyseisen kuukauden aikana
    tai
  • työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteismääräksi 0 euroa, jos kohdekuukauden aikana maksettujen palkkojen ja muiden suoritusten perusteella ei makseta sairausvakuutusmaksua.

Ennakonpidätykset ja lähdeveron määrä välitetään Verohallinnolle tulorekisteriin annetuilta palkkatietoilmoituksilta, niitä ei enää ilmoiteta Verohallinnolle erikseen. Työntekijän sairausvakuutusmaksu sisältyy tulolajiin 402 Ennakonpidätys. Työntekijän sairausvakuutusmaksu ilmoitetaan erikseen tulolajilla 412 Työntekijän sairausvakuutusmaksu vain poikkeustapauksissa, silloin kun, rajoitetusti verovelvollisen työntekijän saama palkkatulo on lähdeveron alaista ja työntekijä on vakuutettu Suomessa.

Lue lisää sairausvakuutusmaksun ilmoittamisesta tulorekisteriin

Säännöllisen, satunnaisen ja kotitaloustyönantajan ilmoitusvelvollisuudet

Työnantajarekisteriin kuuluva  säännöllinen työnantaja antaa työnantajan erillisilmoituksen jokaiselta kuukaudelta.

Satunnainen työnantaja antaa työnantajan erillisilmoituksen vain palkanmaksukuukausilta eli niiltä kuukausilta, joilta se on antanut myös tulonsaajien palkkatietoilmoitukset.

Kotitalous satunnaisena työnantajana antaa työnantajan erillisilmoituksen palkanmaksukuukausilta vain silloin, kun se maksaa samalle tulonsaajalle yhteensä enemmän kuin 1 500 euroa kalenterivuodessa.

Jos kotitalous maksaa tulonsaajalle kalenterivuoden aikana 1 500 euroa tai vähemmän, sen ei tarvitse maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksua eikä antaa työnantajan erillisilmoitusta.

Työnantajan erillisilmoitus voidaan antaa:

  • suoraan palkkajärjestelmästä teknistä rajapintaa pitkin
  • tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa verkkolomakkeella tai lähettämällä tiedoston latauspalvelussa
  • erityisestä syystä paperilomakkeella.

Jos käytät palkanlaskentaan Palkka.fi-palvelua ja olet valinnut, että ilmoitukset tulorekisteriin muodostuvat automaattisesti, sinun ei tarvitse erikseen antaa työnantajan erillisilmoitusta.

Maksuviitteet ja oma-aloitteisten verojen määrä näkyvät OmaVerossa 

Maksuviitteet ja oma-aloitteisten verojen velvoitteet ovat OmaVerossa palkanmaksukuukautta seuraavan kuun 7. päivänä tai siitä seuraavana arkipäivänä eli 7.2. lähtien. Pidennetyssä verokaudessa toimivilla tiedot näkyvät OmaVerossa ensimmäisen kerran 8.4.

Lue lisää: Näin maksat arvonlisäveron ja muut oma-aloitteiset verot (vero.fi)

 

Lue lisää työnantajan erillisilmoituksesta

Yksityiskohtainen ohje: Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: työnantajan erillisilmoitus

Katso video: Tee työnantajan erillisilmoitus (YouTube, pituus 3: 45 min)

Työnantajan erillisilmoitus: usein kysyttyä