Työnantaja: saitko Verohallinnolta kirjeen palkkojen ilmoittamisesta tulorekisteriin?

28.6.2019

Verohallinto on lähettänyt ohjekirjeen yrityksille, joiden ilmoittamat palkat ja ennakonpidätykset ovat olleet alkuvuodesta merkittävästi pienemmät kuin viime vuonna.

Kirje on lähtenyt aiheettomasti osalle yrityksistä. Joillakin yrityksillä ennakonpidätysten määrä on ollut aikaisempaa suurempi tai ero ennakonpidätyksissä ei ole ollut merkittävä. Verohallinto pahoittelee kirjeestä aiheutunutta vaivaa.

1.1.2019 alkaen maksetut palkat ja palkkiot on pitänyt ilmoittaa tulorekisteriin.

Jos alkuvuoden ilmoitukset maksetuista palkoista ja muista suorituksista on jo annettu tulorekisteriin, ei kirjeen vuoksi tarvitse olla yhteydessä Verohallintoon eikä Tulorekisteriyksikköön. Uusi ilmoittamisen prosessi on käytössä eikä kirje aiheuta toimenpiteitä. Osalle kirje voi olla aiheeton muista syistä.

Kirjeellä Verohallinto haluaa lähestyä niitä, joilla on vielä haasteita ilmoittamisen kanssa tai jotka eivät vielä tiedä tulorekisteri-ilmoittamisesta. Nämä voivat olla yrityksiä, joiden olisi pitänyt antaa ilmoitus, mutta se on jostakin syystä vielä antamatta.

Jos et vielä ole antanut kaikkia ilmoituksia tulorekisteriin, tulisi ne antaa viipymättä. Tulorekisterin tietoja käyttävät Verohallinnon lisäksi myös työeläkelaitokset, Työllisyysrahasto ja Kela. Jos tulorekisteritiedot ovat puutteelliset, seuraa tästä liian pieniä eläkekertymiä työeläkeotteella, virheellisiä etuuspäätöksiä ja muita päätöksiä.

Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin

Palkkatietoilmoitus annetaan jokaisesta tulonsaajasta erikseen ja jokaiselta maksupäivältä. Esimerkiksi jos palkkapäiviä on kuukaudessa kaksi ja työntekijöitä on kolme, annetaan molemmilta palkkapäiviltä kolme palkkatietoilmoitusta.

Työnantajan erillisilmoitus annetaan kerran kuukaudessa kuukauden 5.päivään mennessä. Ilmoituksella annetaan työnantajan sairausvakuutusmaksu ja siitä mahdollisesti tehtävät vähennykset.

Jos palkkatietojen ilmoittamisessa tulorekisteriin on ongelmia, toimi seuraavasti:

  • Jos ilmoitukset tulorekisteriin tekee yrityksen puolesta tilitoimisto tai muu palveluntarjoaja, ota yhteyttä tilitoimistoon tai palveluntarjoajaan ja selvitä onko tarvittavat ilmoitukset annettu tulorekisteriin.
  • Jos käytät ilmoittamiseen palkkahallinnon järjestelmää, josta tiedot siirtyvä automaattisesti tulorekisteriin ja ilmoittamisen ongelmat koskevat palkkajärjestelmää, ota yhteyttä omaan järjestelmätoimittajaan.
  • Jos käytät ilmoittamiseen tulorekisterin sähköistä asiointipalvelua ja ilmoittaminen ei onnistu asiointipalvelussa ota yhteyttä tulorekisterin asiakaspalveluun.

Voit tarkastaa annetut ilmoitukset tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa, jonne kirjaudutaan sivulta www.tulorekisteri.fi.

Työnantajasuoritukset on nähtävissä OmaVerossa, jossa ne voi myös maksaa. Työnantajasuorituksissa neuvoo Verohallinnon asiakaspalvelu.

Maksuttomassa Palkka.fi-palvelussa lasketut palkat voit valita siirtymään automaattisesti tulorekisteriin, eikä erillistä tulorekisteri-ilmoitusta tarvitse tehdä.

Uutista on päivitetty 24.6.2019 (lisätty tietoa aiheettomasti lähetetyistä kirjeistä).