Tulorekisteriyksikkö on antanut päätöksen tulorekisteriin talletettavista tiedoista

23.12.2019

Tulorekisteriyksikkö on antanut päätöksen tulorekisteriin talletettavista tiedoista 20.12.2019. Päätös korvaa aiemmin tehdyn päätöksen (11.12.2018). Päätöksessä on tarkennettu palkkatietoilmoituksen sisältöä ja eräiden tulolajien selitteitä.

Tulotietojärjestelmästä annetun lain (53/2018) 4 §:n 1 momentin mukainen päätös tulorekisteriin talletettavista tiedoista

Selosteet tulorekisteriin talletettavista ja tulorekisteristä luovutettavista tiedoista

Tulotietojärjestelmässä käsitellään tietoja, joiden ilmoittamisvelvollisuudesta, käyttötarkoituksesta ja käyttäjistä säädetään laissa. Tulorekisteri laajenee 1.1.2020, kun tiedon käyttäjien määrä kasvaa.

Tulorekisteriyksikkö on tehnyt päätöksen siitä, mitä tietoja tulorekisteriin talletetaan ja mitä tietoja kullekin tiedon käyttäjälle luovutetaan siihen käyttötarkoitukseen, mikä laissa on säädetty.

Selosteet tulorekisteriin talletettavista ja tulorekisteristä luovutettavista tiedoista