Tulorekisterin uusi ohjeistus helpottaa puhelinedun ilmoittamista

13.3.2019

Tulorekisteri on tarkentanut ohjeistustaan liittyen puhelinedun ilmoittamiseen tulorekisteriin.

Uuden ohjeistuksen avulla helpotetaan ilmoittamista seuraavissa tilanteissa:

Puhelinedun käsittely työsuhteen alkaessa

Kun työntekijä on saanut puhelinedun heti työsuhteen alkaessa, mutta ensimmäisen vajaan kuukauden rahapalkka maksetaan vasta seuraavan kuukauden palkanmaksun yhteydessä, ensimmäisen kuukauden puhelinedun voi ilmoittaa samalla ilmoituksella kyseiseltä kuukaudelta maksettavan rahapalkan kanssa. Puhelinetua ei siis tarvitse ilmoittaa erikseen heti, kun työntekijä on saanut edun.

Puhelinetu (20 €/kk) henkilöillä, joille kyseinen maksaja ei maksa muuta tuloa

Jos puhelinetu käsitellään palkanlaskennassa tammikuussa etukäteen koko vuodelta, voidaan puhelinetu ilmoittaa myös tulorekisteriin etukäteen kerran vuodessa.

Näin voidaan toimia, kun maksettava tulo ei ole työeläke-, työttömyys- eikä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksujen alaista, kuten YEL-vakuutetuilla osakkailla. Edellytyksenä on myös, ettei henkilölle makseta mitään muuta tuloa tai ole annettu muuta etua.

Näin ilmoitat puhelinedun