Tulorekisterin seuraamusmaksuista julkaistu ohje

5.12.2018

Tulorekisteri tuo työnantajille muutoksia palkkatietojen ilmoituskäytäntöihin. Tulorekisteriin ilmoitettavat tiedot on tärkeä ilmoittaa ajallaan. Ilmoittamisen laiminlyönnistä voidaan määrätä seuraamusmaksu.

Vuosi 2019 on siirtymävuosi

Vuosi 2019 on siirtymävuosi, jolloin palkkatietojen ilmoittamisen myöhästymisestä tulorekisteriin ei vielä pääsääntöisesti määrätä seuraamusmaksuja. Ilmoituksia ei kuitenkaan saa jättää tekemättä. Jos ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti osoittaa ilmeistä piittaamattomuutta, myös vuoden 2019 siirtymäajalla seuraamusmaksuja voidaan määrätä.

Seuraamusmaksuja määrätään vain niiden pakollisesti annettavien tietojen perusteella, joita työnantaja tai muu maksaja on ilmoittanut tulorekisteriin myöhässä. Verohallinto määrää seuraamusmaksun, jos pakollisesti annettavat tiedot maksetuista suorituksista ilmoitetaan myöhemmin kuin maksupäivää seuraavan kalenterikuukauden kahdeksantena päivänä.

Tulorekisteristä tiedot välittyvät esimerkiksi Verohallinnolle, työeläkeyhtiöille ja Työttömyysvakuutusrahastolle. Nämä muodostavat työnantajille omat maksunsa ja velvoitteensa tulorekisteristä saatujen tietojen perusteella. Jos maksut ovat määräytyneet virheellisesti tai jääneet määräytymättä puutteellisten tulorekisteri-ilmoitusten takia, kyseiset organisaatiot voivat määrätä omat seuraamusmaksunsa työnantajavelvoitteiden laiminlyönnistä.

Seuraamusmaksujen siirtymäkausi koskee ainoastaan tulorekisteriin ilmoittamista, eikä se koske tiedon käyttäjien mahdollisia seuraamusmaksuja, joita seuraa työnantajavelvoitteiden laiminlyönneistä.

Tulorekisteriyksikkö on julkaissut ohjeen Tulotietojen ilmoittaminen: seuraamusmaksut