Tulorekisterin seuraamusmaksuista julkaistu ohje

5.12.2018

Tulorekisteri tuo työnantajille muutoksia palkkatietojen ilmoituskäytäntöihin. Tulorekisteriin ilmoitettavat tiedot on tärkeä ilmoittaa ajallaan. Ilmoittamisen laiminlyönnistä voidaan määrätä seuraamusmaksu.

Vuosi 2019 on siirtymävuosi

Vuosi 2019 on siirtymävuosi, jolloin tulotietojärjestelmästä annetun lain mukaista
myöhästymismaksua ei pääsääntöisesti määrätä. Ilmoituksia ei kuitenkaan saa jättää tekemättä. Jos ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti osoittaa ilmeistä piittaamattomuutta, myös vuoden 2019 siirtymäajalla myöhästymismaksuja voidaan määrätä. Tulorekisterin tiedon käyttäjät voivat määrätä
muita seuraamuksia.

Myöhästymismaksuja määrätään vain niiden pakollisesti annettavien tietojen perusteella, joita työnantaja tai muu maksaja on ilmoittanut tulorekisteriin myöhässä. Verohallinto määrää myöhästymismaksun, jos pakollisesti annettavat tiedot maksetuista suorituksista ilmoitetaan myöhemmin kuin maksupäivää seuraavan kalenterikuukauden kahdeksantena päivänä.

Tulorekisteristä tiedot välittyvät esimerkiksi Verohallinnolle, työeläkeyhtiöille ja Työllisyysrahastolle. Nämä muodostavat työnantajille omat maksunsa ja velvoitteensa tulorekisteristä saatujen tietojen perusteella. Jos maksut ovat määräytyneet virheellisesti tai jääneet määräytymättä puutteellisten tulorekisteri-ilmoitusten takia, kyseiset organisaatiot voivat määrätä muita seuraamuksia.

Seuraamusmaksujen siirtymäkausi koskee ainoastaan tulotietojärjestelmästä annetun lain mukaista myöhästymismaksua, eikä se koske tiedon käyttäjien mahdollisia seuraamusmaksuja.

Tulorekisteriyksikkö on julkaissut ohjeen Tulotietojen ilmoittaminen: seuraamusmaksut