Tulorekisterin ravintoedun ohjeistus muuttuu

31.10.2018

Ravintoedun tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin kuten ne on aiemmin ilmoitettu Verohallinnon vuosi-ilmoitukseen. Jos ravintoedusta peritty korvaus vastaa sen verotusarvoa, maksaja ilmoittaa tulorekisteriin tiedon Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa: Kyllä. Ravintoedun verotusarvoksi ilmoitetaan tällöin 0 euroa (tulolajilla Ravintoetu). Halutessaan maksaja voi ilmoittaa ravintoedun määrän.

Tulorekisterin ohjeistuksena on aiemmin ollut, että maksajan tulisi ilmoittaa tulorekisteriin ravintoedun euromäärä kaikissa tapauksissa, myös silloin, kun ravintoedusta peritty korvaus on vastannut verotusarvoa.

Tämän tiedon kerääminen on osoittautunut työlääksi työnantajille eikä se ole tulorekisterin tavoitteiden mukainen.

Tulorekisterin ohjeistukseen tehtävä muutos vastaa nykyistä Verohallinnon vuosi-ilmoitusta. Maksaja ilmoittaa tulorekisteriin, että ravintoedusta peritty korvaus on vastannut verotusarvoa.  Verotusarvoksi ilmoitetaan joko 0 euroa tai ravintoedun verotusarvo.

Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: luontoisedut ja kustannusten korvaukset