Tulorekisterin laajennuksia suunnitellaan kahteen kokonaisuuteen

28.5.2019

Tulorekisterin seuraavia laajennuksia on tarkoitus vaiheistaa kahteen erilliseen kokonaisuuteen. Valtiovarainministeriö alkaa valmistella esitystä, jonka mukaan:

1.1.2020

  • palkkatietojen käyttäjien määrä kasvaa, kun mukaan tulevat kaikki tulorekisterilaissa nimetyt tulorekisterin tiedon käyttäjät

1.1.2021

  • eläke- ja etuustiedot ilmoitettaisiin tulorekisteriin
  • ulosotto tulee tulorekisterin tiedon käyttäjäksi

Tulorekisterin tiedon käyttäjien määrä kasvaa vuonna 2020

Vuonna 2020 tulorekisterin tietojen käyttäjien määrä kasvaa merkittävästi, kun tulorekisterin tietojen käyttäjiksi tulee yli 400 organisaatiota. Alkuvuoden kokemukset tulorekisteristä ovat osoittaneet, että edessä on enemmän työtä kuin oli ennakoitu. Vaiheistuksella halutaan varmistaa riittävä tuki työnantajille palkkatietojen ilmoittamiseen sekä se, että palkkatiedot on ilmoitettu oikein.

Käyttäjiksi tulevat kaikki kunnat ja osa kuntayhtymistä, vahinkovakuutusyhtiöt, työttömyyskassat, työsuojeluviranomainen, Työllisyysrahasto (aikuiskoulutusetuudet), Tilastokeskus, TEMin hallinnonala, Tapaturmavakuutuskeskus, Potilasvakuutuskeskus sekä Ahvenanmaan maakunta, sen viranomaiset ja kunnat.

Eläke- ja etuustiedot ilmoitetaan tulorekisteriin vuodesta 2021 alkaen

Uutta tietovirtaa tulorekisteriin tuovat eläke- ja etuustiedot, jotka ehdotuksen mukaan vaiheistettaisiin ilmoitettavaksi vuodesta 2021 alkaen. Vaiheistamisella halutaan varmistua, että muutoksen läpiviemiseen on riittävästi aikaa. Eläke- ja etuustietojen maksajat ilmoittavat tiedot tulorekisteriin.

Lue lisää: Tulorekisteri ottaa seuraavat askeleensa kahdessa vaiheessa (mediatiedote 28.5.2019)