Tulorekisterin korjaamisen ohjetta täsmennetty

13.5.2019

Tulorekisteri on tarkentanut korjaamisen ohjeistusta niissä tilanteissa, jolloin työnantaja on maksanut liikaa tulonsaajalle. Liikasuoritus voidaan käsitellä joko perusteettomana etuna tai ennakkopalkkana. Täsmennyksiä on tehty molempiin liikasuorituksen käsittelytapoihin.

On hyvä huomata, että kun liikasuoritus käsitellään perusteettomana etuna, on aina ilmoitettava myös tiedot takaisinperinnästä silloin, kun suoritus on maksettu takaisin.

Lisäksi on tarkennettu tilannetta, jossa korjataan tietoa Tulonsaajan lisätiedon tyyppi: Yhteisö tai Urheilija.

Liikasuorituksen saa käsitellä ennakkopalkkana tietyissä tilanteissa

Aikaisemmin maksetun liikasuorituksen voi tietyissä tilanteissa korjata tulorekisteriin vähentämällä sen myöhemmin maksettavasta suorituksesta. Tällöin suoritusta pidetään ennakkopalkkana eikä sitä käsitellä perusteettomana etuna.

Aikaisempaa ilmoitusta ei tarvitse korjata, jos vähennät eli kuittaat liikasuorituksen samasta tulolajista, jolla olet edellisessä palkanmaksussa ilmoittanut sen tulorekisteriin. Jos kuittaat liikasuorituksen eri tulolajista, korjaa alkuperäistä ilmoitusta ja ilmoita aiempi liikasuoritus samalla tulolajilla, josta myöhemmässä palkanmaksussa teet vähennyksen.  

Esimerkki: Työntekijälle on tammikuussa maksettu liian paljon ylityökorvauksia. Helmikuussa maksetaan ainoastaan aikapalkkaa. Koska kuittaus tehdään aikapalkasta, aikaisempaa tammikuun ilmoitusta pitää korjata niin, että liikaa maksettu ylityökorvaus muutetaan ilmoituksella aikapalkaksi.

Liikasuorituksen voi käsitellä ennakkopalkkana vain silloin, jos vähennys tehdään kokonaan seuraavassa palkanmaksussa. Jos tämä ei ole mahdollista, liikasuoritus on käsiteltävä perusteettomana etuna.

Lue lisää ohjeesta Tietojen korjaaminen tulorekisterissä, luvusta 4.8 Liikasuorituksen käsittely ennakkopalkkana.

Ilmoita liikasuorituksesta sekä Perusteeton etu -tieto että Takaisinperintä-tieto

Jos tulonsaajalle on maksettu liikaa, ja suoritus käsitellään perusteettomana etuna, korjaa tulotiedot antamalla korvaavalla ilmoituksella tulon oikea määrä ja merkitse maksettu liikasuoritus perusteettomaksi eduksi. Kun liikasuoritus on peritty takaisin, ilmoita uudella ilmoituksella Takaisinperintä-tieto sekä peritty summa.

Tiedot maksetuista suorituksista välitetään tulorekisteristä monille tiedon käyttäjille. Osa tulorekisterin tiedon käyttäjistä käsittelee liikasuorituksen perusteettoman edun ilmoituksen perusteella ja osa käsittelee sen vasta silloin, kun tulo peritään takaisin. Kun maksaja huomaa, että suoritus on perusteetonta etua, alkuperäisen ilmoituksen tulo on aina korjattava perusteettomaksi eduksi. Pelkkää ilmoitusta takaisinperinnästä ei ole mahdollista antaa.

Jos liikasuoritus on maksettu vuonna 2018, korjaa vuoden 2018 vuosi-ilmoituksia. Jos liikasuoritus on maksettu 1.1.2019 jälkeen, korjaa tulorekisteriin antamaasi ilmoitusta.

Lue lisää ohjeesta Tietojen korjaaminen tulorekisterissä, luvusta 3 Väärin perustein maksetun suorituksen ilmoittaminen ja takautuva korjaus.

Tulonsaajan lisätiedon korjaaminen: Yhteisö tai Urheilija

Tulorekisteri on täydentänyt listaa tilanteista, jolloin tiedot pitää korjata mitätöimällä eikä korvaavalla ilmoituksella. Kun muutetaan tulonsaajasta annettua lisätietoa Urheilija tai Yhteisö, tieto pitää korjata mitätöimällä ensin aikaisempi ilmoitus ja antamalla tämän jälkeen kokonaan uusi ilmoitus.

Lue lisää ohjeesta Tietojen korjaaminen tulorekisterissä, luvusta 6 Tietojen korjaaminen mitätöimällä aiemmin annettu ilmoitus.

Infograafi, jossa on kuvattu miten tietoja korjataan tulorekisterissä.