Tulorekisteriin ilmoittamiseen muutoksia pienille toimijoille vuonna 2020

7.11.2019

Tulorekisteriin ilmoittamista helpotetaan pienille toimijoille vuonna 2020. Hallitus esittää muutoksia, jotka keventävät pienyrittäjien, järjestöjen ja vapaaehtoisten hallinnollista taakkaa.

Esityksen mukaan tulojen ilmoittamisen määräaika pitenee, kun on kyse

  • luontoiseduista
  • palkkaennakoista
  • verovapaasta kustannusten korvaamisesta
  • rekisteröidyn yhdistyksen maksamista enintään 200 euron kertasuorituksista.

Lisäksi pieniä kilpailupalkintoja ei tarvitse enää vuonna 2020 ilmoittaa tulorekisteriin, jos ne ovat enintään 100 euron arvoisia. Poikkeuksena ovat työ- tai palvelussuhteessa maksettavat kilpailupalkinnot.

Ilmoittamisen ohjeita päivitetään

Muutokset huomioidaan myös tulorekisterin ilmoittamisen ohjeistuksessa, jota päivitetään loppuvuoden aikana. Uusi ohjeistus koskee vuoden 2020 puolella ja sen jälkeen maksettujen suoritusten ilmoittamista.

Myöhästymismaksut käyttöön vuonna 2021

Tulorekisterin myöhästymismaksujen käyttöönotto siirtyy vuodella. Hallitus esittää, että Verohallinto voisi määrätä myöhästymismaksuja vasta vuonna 2021 maksettavista suorituksista.

Tulorekisterin tiedon käyttäjät voivat kuitenkin määrätä jo nyt omia seuraamusmaksujaan, jos tietoja on ilmoitettu puutteellisesti tai ilmoitus puuttuu kokonaan.

Hallituksen esitys julkaistaan valtiovarainministeriön Päätökset-sivulla (vm.fi).

Tutustu lausuntoihin tulorekisterivelvoitteiden helpottamisesta (vm.fi)

Valtiovarainministeriön tiedote: Helpotuksia tulorekisteri-ilmoittamiseen (vm.fi)