Tulorekisteri perustaa asiakasraateja

8.11.2019

Tulorekisteri perustaa ohjelmistotaloille, tilitoimistoille sekä muille ilmoittajille omat asiakasraadit. Raatien avulla tulorekisteri kerää palautetta palvelujen ja toiminnan kehittämiseen. Raateihin voi ilmoittautua ohessa olevilla kyselyillä 22.11. saakka. Ohjelmistotalot voivat päivittää myös sidosryhmäyhteistyössä käytettäviä yhteystietoja samalla kyselyllä.

Raatien tilaisuudet järjestetään sähköisesti. Raatien jäsenille voidaan lähettää myös erilaisia kyselyitä ja kommentoitavia materiaaleja.

Tulorekisteri on myös käynnistämässä asiakastyytyväisyyskyselyitä. Asiakasraadeille suunnatun asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset viitoittavat osaltaan myös sen määrittelyä, millä tasolla asiakastyytyväisyyden tulisi tulorekisterissä olla. Asiakasraatilaiset pääsevät näin osallistumaan tulorekisterin laatutason määrittämiseen.

Ohjelmistotalojen raatiin valitaan enintään 20 ohjelmistotaloa. Tilitoimistojen raatiin valitaan enintään 100 tilitoimistoa. Muille ilmoittajille suunnattuun raatiin valitaan enintään 100 ilmoittajaa.

Valintojen perusteella pyritään muodostamaan edustava kokonaisuus eri ilmoituskanavat ja ilmoitustarpeet huomioiden. Raadit aloittavat toimintansa marraskuussa 2019.

Ilmoittautuminen asiakasraatiin tilitoimistoille

Ilmoittautuminen asiakasraatiin muille ilmoittajille

Ilmoittautuminen asiakasraatiin ohjelmistotaloille