Tietosuoja tulorekisterissä

25.5.2018

Tulorekisteri toteuttaa tietosuojaperiaatteita kaikessa tietojen käsittelyssä.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus tulee voimaan 25.5.2018. Tietosuoja-asetus tehostaa henkilötietojen suojaa ja rekisteröidyn oikeuksia.

Tulorekisteri on täsmentänyt menettelyjään vastaamaan tietosuojauudistusta.

Tietoa henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojasta tulorekisterissä