Tulorekisterin ohjeen tarkennus sijaismaksajatilanteisiin, kun avustettava on alaikäinen

30.1.2019

Tulorekisteri tarkentaa sijaismaksajatilanteisiin liittyvää ohjeistusta tilanteissa, joissa avustettava on alaikäinen.

Henkilökohtaisen avustajan palkkaamiseen liittyy työnantajavelvoitteita. Monet kunnat ovat tehneet avustettavan kanssa sopimuksia henkilökohtaisen avustajan palkanmaksuun liittyvien työnantajavelvoitteiden hoitamisesta. Kunta toimii sijaismaksajana, kun se maksaa henkilökohtaisen avustajan palkat omista varoistaan. Sijaismaksajana voi toimia kunnan lisäksi myös kuntayhtymä.

Kun sijaismaksajatilanteessa avustettava on alaikäinen, tulorekisteriin ilmoitetaan varsinaisen työnantajan tietona aina avustettavan henkilön tiedot. Näin tehdään, vaikka mahdollisia sopimuksia olisi solmittu huoltajan kanssa.

Sijaismaksajatilanteita kuvataan tarkemmin ohjeessa Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: Sijaismaksajan maksamat suoritukset. Ohjeen luvussa 2.2 käsitellään tilannetta, jossa kunta toimii sijaismaksajana. Tulorekisteri tarkentaa tätä ohjetta edellä kuvatulla tavalla.

Jo annettujen ilmoitusten korjaaminen

Jos varsinaisen työnantajan tietona on annettu huoltajan henkilötunnus, annettu ilmoitus pitää mitätöidä ja tehdä uusi ilmoitus, jossa varsinaisen työnantajan tunnisteena ilmoitetaan alaikäisen avustettavan henkilötunnus. Tietojen korjaamisesta on erillinen asiakasohje Tietojen korjaaminen tulorekisterissä. Ohjeen luku 5 käsittelee tietojen korjaamista mitätöimällä.