Postin lakko viivästyttää myös tulorekisterin kirjeitä

8.11.2019

Maanantaina alkava Postin lakko viivästyttää myös tulorekisteristä postitettavia kirjeitä sekä asiakkaiden tulorekisteriin lähettämiä paperi-ilmoituksia. Lakko alkaa maanantaina 11.11. klo 6 ja päättyy sunnuntaina 24.11. klo 24.

Käytä lakon aikana sähköistä asiointia

Lakon vuoksi tulorekisterin lähettämien kirjeiden jakelu voi viivästyä pitkäänkin. Tulorekisteri ei myöskään välttämättä saa asiakkaiden paperilomakkeella postittamia palkkatietoilmoituksia ja työnantajan erillisilmoituksia ajoissa.

Ilmoitusten viivästymisestä voi seurata velvoitteita tulorekisterin tiedon käyttäjiltä, kuten Verohallinnolta, Työllisyysrahastolta ja työeläkelaitoksilta. Määräaikojen osalta asiakkaan tulee olla yhteydessä suoraan kyseiseen viranomaiseen tai tahoon. Tulorekisteri ei vastaa tiedon käyttäjien seuraamuskäytännöistä.

Huomaa myös, että vaikka jättäisit ilmoituksen ajoissa Postin kuljetettavaksi, se ei lakon vuoksi välttämättä ole tulorekisterissä perillä määräajan sisällä. Tulorekisteri kehottaakin tekemään ilmoitukset ja korjaukset ensisijaisesti tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa.

Lakko ei vaikuta sähköiseen asiointipalveluun. Sähköisesti tehdyt ilmoitukset ovat nähtävillä tulorekisterin asiointipalvelussa heti kun ne on annettu.

Valtaosa tulorekisteri-ilmoituksista tehdään sähköisesti ja vain alle 1 % ilmoitetaan paperilomakkeella. Tiedot voi ilmoittaa tulorekisteriin vain erityisestä syystä paperilomakkeella.