Osaomistajan määritelmä muuttuu 1.7.2019

19.6.2019

Osaomistajan määritelmä muuttuu 1.7.2019 alkaen. Käytännössä muutos koskee yrittäjän ei-omistavia perheenjäseniä, jotka työskentelevät perheyrityksessä. Perheenjäsen, jolla ei ole henkilökohtaista omistusta, äänimäärää eikä määräysvaltaa perheyrityksessä, ja joka kuuluu työntekijän eläkelain (TyEL) piiriin, on jatkossa palkansaaja. Työttömyysvakuutusmaksu määräytyy palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun mukaan.

Yrityksen tai yhteisön osaomistaja 1.7.2019 alkaen:

Jos tulonsaaja työskentelee yrityksessä tai yhteisössä mutta ei ole johtavassa asemassa, hän on osaomistaja, jos jompikumpi seuraavista ehdoista täyttyy:

  • tulonsaajalla on vähintään 50 % kyseisen yrityksen tai yhteisön osakepääomasta, äänivallasta tai muusta määräämisvallasta
  • tulonsaajalla on yhdessä perheenjäsentensä kanssa vähintään 50 % kyseisen yrityksen tai yhteisön osakepääomasta, äänivallasta tai muusta määräämisvallasta. 

Jos tulonsaaja työskentelee yrityksessä tai yhteisössä johtavassa asemassa, mutta ei ole yrittäjä, hän voi olla osaomistaja, jos jompikumpi seuraavista ehdoista täyttyy:

  • tulonsaajalla on vähintään 15 % osakepääomasta, äänivallasta tai muusta määräämisvallasta
  • tulonsaajalla on yhdessä perheenjäsentensä kanssa vähintään 30 % osakepääomasta, äänivallasta tai muusta määräämisvallasta.

Maksuvelvollisuutta tarkastellaan palkanmaksupäivän mukaan. Ratkaisevaa on se, onko perheenjäsen osaomistaja sinä päivänä, kun palkka maksetaan.

Yrityksen osaomistajat maksavat pienempää työntekijän työttömyysvakuutusmaksua kuin työntekijät. Osaomistajan käsite on määritelty työttömyysturvalaissa. Tieto osaomistajuudesta annetaan tulorekisteriin ilmoittamalla Tulonsaajan lisätiedon tyyppi: Osaomistaja.

Lisätietoja osaomistajuudesta Työllisyysrahaston sivuilta.