Omat tulotiedot voi nyt katsoa tulorekisteristä

22.10.2019

Jokainen palkansaaja voi halutessaan katsoa tulorekisteristä omat ajantasaiset ansiotulotietonsa. Työnantajilla on velvollisuus ilmoittaa palkkatiedot tulorekisteriin viiden päivän sisällä palkkojen maksamisesta. Näitä tietoja käytetään erilaisten päätösten perusteena.  

Työnantajat ovat ilmoittaneet vuoden 2019 alusta lähtien tiedot maksamistaan palkoista ja muista ansiotuloista tulorekisteriin. Aiemmin työnantajat ilmoittivat palkkatietoja monille eri tahoille - nyt kaikki palkkatiedot on koottu yhteen paikkaan, tulorekisteriin. Tiedot maksetuista eläkkeistä ja etuuksista ilmoitetaan vuodesta 2021 lähtien, joten ne eivät vielä näy tulorekisteristä.

Omat tulotiedot nähtävissä kirjautumalla palveluun

Oman työnantajan ja muiden suoritusten maksajien ilmoittamat tulotiedot voi halutessaan käydä tarkistamassa tulorekisteristä kirjautumalla tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun. Palveluun kirjaudutaan tulorekisteri.fi-sivustolta ja sinne tunnistaudutaan esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Palvelussa voi tarkastella omia tulotietojaan. Jos on saanut valtuuden, voi katsella myös toisen henkilön tai yrityksen tietoja. Suorituksen maksaja ilmoittaa tiedot tulorekisteriin, ja ne näkyvät palvelussa viiden kalenteripäivän kuluessa maksupäivästä. Kotitaloustyönantajat ilmoittavat tiedot kerran kuukaudessa, joten heidän maksamansa suoritukset näkyvät rekisterissä vasta seuraavan kuukauden 5. päivän jälkeen.

Tulorekisterin tiedot pohjana monelle viranomaispäätökselle

Tulorekisteriin ilmoitettujen tietojen perusteella tehdään esimerkiksi Kelan etuuksia, koulutusetuuksia ja työeläkkeitä koskevia päätöksiä ja hoidetaan verotuksen tehtäviä.

Kansalaiselle tulorekisteri helpottaa asioiden hoitamista, koska tulotietoja ei tarvitse itse toimittaa viranomaisille esimerkiksi hakemuksen liitteenä. Päätösprosessit yksinkertaistuvat ja nopeutuvat. Tämä tarkoittaa sitä, että kansalaiset saavat viranomaispäätökset nopeammin ja päätökset perustuvat ajantasaisempiin tietoihin kuin aikaisemmin.

Kansalainen voi tarkistaa tulorekisteristä myös sen, onko työnantaja hoitanut ilmoittamiseen liittyvät työnantajavelvoitteensa. Tällaista mahdollisuutta ei ole ennen tulorekisteriä ollut, vaan puutteet ovat käyneet ilmi esimerkiksi vasta seuraavana vuonna saapuvasta esitäytetystä veroilmoituksesta, työeläkeotteesta tai muun viranomaisasioinnin yhteydessä.

Työnantaja ilmoittaa ja tarvittaessa korjaa tiedot tulorekisteriin

Työnantaja eli suorituksen maksaja ilmoittaa tiedot tulorekisteriin. On tärkeää, että tiedot on ilmoitettu oikein, koska tietoja käytetään laajasti. Jos kansalainen havaitsee omissa tulotiedoissaan puutteita tai virheitä, hänen on pyydettävä suorituksen maksajaa korjaamaan tiedot tulorekisteriin. Tulorekisteri tai kansalainen itse eivät voi muuttaa tulorekisterin tietoja.

Tulorekisteri on uusi tapa toimia ja on vaatinut työnantajilta muutoksia ilmoittamiskäytäntöihin. Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin aikaisempaa reaaliaikaisemmin. Nyt jokainen voi tarkistaa tulorekisteristä omat tulotietonsa ajantasaisesti.

Katso ohjevideo siitä, miten omia tulotietoja voi katsoa tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa.

Video: Näin käytät tulorekisteriä - Minun tulorekisterini (YouTube, pituus 6:50 min)

Tulorekisteri kahdessa minuutissa: Tulorekisteri - kohti digitaalista yhteiskuntaa (YouTube, pituus 2:05 min)

Lue lisää: Omat ansiotulot voi nyt katsoa tulorekisteristä, jonne työnantajat ilmoittavat maksamansa palkat (mediatiedote 22.10.2019)