Oletko maksanut palkkaa tai korvauksia vuonna 2019? Muista ilmoittaa tiedot tulorekisteriin

18.12.2019

Oletko maksanut palkkaa, palkkiota, kustannusten korvauksia tai työkorvauksia vuoden 2019 aikana? Tiedot pitää ilmoittaa tulorekisteriin, vuosi-ilmoituksia Verohallinnolle, työeläkeyhtiölle, työtapaturmavakuuttajalle tai Työllisyysrahastolle ei enää tiedoista anneta.

Tulorekisteriin ilmoitetut tulot välittyvät tiedoksi Verohallinnolle, työeläkelaitoksille, Kelalle ja Työllisyysrahastolle. Voit ilmoittaa maksetut palkat tulorekisterin asiointipalvelussa tai esimerkiksi maksuttomassa Palkka.fi-palvelussa, joka lähettää ilmoitukset automaattisesti tulorekisteriin.

Mitä tietoja tulorekisteriin ilmoitetaan?

Tiedot ilmoittaa aina suorituksen maksaja. Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat tehdystä työstä maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava.

Ilmoittamisvelvollisuuteen vaikuttaa myös se, onko henkilö palkattu työntekijäksi vai onko palvelu ostettu yritykseltä tai yrittäjältä. Kun kyseessä on työsuhteeseen palkatulle työntekijälle maksetusta korvauksesta, ilmoitetaan maksetut korvaukset aina tulorekisteriin.

Työsuhteen pituudella ei ole merkitystä vaan myös esimerkiksi lyhytkestoiset keikkatyöt ilmoitetaan tulorekisteriin. Ilmoitukselle ei ole euromääräistä alarajaa ja myös alaikäiselle maksettu palkka pitää ilmoittaa.

Jos palvelu ostetaan yritykseltä tai yrittäjältä, ilmoitetaan maksetut työkorvaukset tulorekisteriin vain jos palveluntarjoaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin. Yrityksen kuuluessa ennakkoperintärekisteriin suorituksen maksajan ei tarvitse tulorekisteri-ilmoitusta tehdä.

Jos kotitalous tai yhdistys ei kuulu työnantajarekisteriin, eli on satunnainen työnantaja, on sen tehtävä ilmoitus tulorekisteriin jokaiselta kuukaudelta, jolloin palkkaa on maksettu. Ilmoitus pitää tehdä viimeistään maksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden 5. päivänä. Jos palkka maksetaan esimerkiksi joulukuussa 2019, se on ilmoitettava viimeistään 5.1.2020.

On tärkeää, että tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin, koska tulorekisteriin annettujen tietojen perusteella määräytyvät esimerkiksi työntekijän mahdolliset tulevat etuudet kuten päivärahat. Tulorekisteritiedoilla on vaikutusta myös esimerkiksi työntekijän eläkepäätökseen.

Lue lisää:

Kotitalous työnantajana

Tulorekisteri yhdistyksille ja säätiöille

  • Tulorekisterin laajennuksesta johtuen tulorekisteri on suljettu 30.12.2019 klo 20 – 1.1.2020 klo 17.