Näin mitätöit tulorekisteriin tallennetut virheelliset tai useaan kertaan tallennetut ilmoitukset

15.3.2019

Jos virheellinen ilmoitus tai useita ilmoituksia sisältävä aineisto pitää poistaa tulorekisteristä kokonaan, maksaja poistaa sen mitätöimällä. Tietojen mitätöimisellä tarkoitetaan sitä, että tieto ei ole enää voimassa tulorekisterissä. Mitätöinti kohdennetaan oikeaan ilmoitukseen tulorekisterin ilmoitusviitteellä tai maksajan ilmoitusviitteellä.

Maksaja tarkastaa ja valitsee itse, mitkä aineistot mitätöi. Useaan kertaan tallennetuiksi ilmoituksiksi on katsottu saman maksajan samalle maksupäivälle ja palkanmaksukaudelle antamat saman tulonsaajan ilmoitukset, joiden tiedot ovat samat.

Tulorekisterijärjestelmä ei pysty kopioimaan tai monistamaan sinne tallennettuja tietoja tai ilmoituksia. Aineistot tallentuvat useampaan kertaan tulorekisteriin vain, jos maksaja ilmoittaa ne sinne useaan kertaan. Osa maksajista on saattanut lähettää saman aineiston useaan kertaan, jos esimerkiksi palkkahallinnon järjestelmä ei ole ilmoittanut ensimmäisen aineiston tallentuneen tai jos palkkahallinnon järjestelmä ei ole pyytänyt tulorekisteristä käsittelypalautetta vastaanottokuittauksen jälkeen.

Tulorekisterin ilmoitusten mitätöinnissä häiriö sähköisessä asiointipalvelussa

Tällä hetkellä tulorekisterin palkkatietoilmoitusten ja työnantajan erillisilmoitusten mitätöinnissä on häiriö tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa.

Tulorekisterin ilmoituksia voi edelleen mitätöidä ja mitätöinti tallentuu tulorekisterin tietokantaan, mutta sähköinen asiointipalvelu ei ilmoita, että mitätöinti on onnistunut. Mitätöinti kuitenkin näkyy sähköisessä asiointipalvelussa, kun mitätöidyn ilmoituksen hakee uudestaan. Häiriö ei koske aineistojen mitätöintiä.

Korjaamme häiriön mahdollisimman pian. Pahoittelemme tilanteesta aiheutuvaa haittaa.

Lue lisää: Tietojen mitätöinti tulorekisterissä