Muista nämä, kun ilmoitat kesälomien palkkoja ja lomarahoja tulorekisteriin

5.6.2019

Loma-ajan palkoille ei ole tulorekisterissä omaa tulolajia. Loman ajalta maksettu ja kertynyt tulo ilmoitetaan yleensä tulolajilla Aikapalkka (201), jos palkka maksetaan työhön käytetyn ajan perusteella, kuten kuukausipalkkaisille työntekijöille.

Jos loman ajalta maksettu tulo on ollut suorituspalkkaa tai provisiota, tulo ilmoitetaan joko tulolajilla Urakkapalkka (227) tai Provisiopalkka (220) sen mukaan, millä perusteella tulo on maksettu.

Ilmoita lomaraha tulorekisteriin

Lomarahat maksetaan usein yhdellä kertaa kaikille henkilöille loma-ajoista riippumatta. Maksetut lomarahat ilmoitetaan tulorekisteriin palkkailmoituksella viimeistään viiden päivän kuluessa maksupäivästä. Lomarahat ilmoitetaan käyttämällä tulolajia Lomaraha (213).

Lomarahan ansaintakautena ilmoitetaan koko se aika, jolta lomaraha on kertynyt. Jos lomarahaa maksetaan useassa erässä, kaikissa maksuerissä voidaan ilmoittaa sama ansaintakausi eli lomarahan kertymäaika.

Ilmoita poissaolot myös kesäloman ajalta

Poissaolotiedot ovat tulorekisteriin vapaaehtoisesti annettavia täydentäviä tietoja. Vaikka tietoja ei ole pakko antaa, niiden ilmoittamista kuitenkin suositellaan. Esimerkiksi Kela ja työttömyyskassat tarvitsevat näitä tietoja. Palkallisen poissaolon täydentävänä tietona ilmoitetaan vuosiloma. Sen lisäksi on ilmoitettava poissaololaji ja palkan määrä poissaolon ajalta.

Ilmoita poissaolojen ilmoitusjaksona se aika, jolta tulonsaajan poissaolot ovat tiedossasi.

Esimerkiksi, jos henkilö on vuosilomalla 16.7.–12.8., ilmoita heinäkuun poissaolot seuraavasti:

  • Ilmoita poissaolojen alkupäiväksi kesäkuun ilmoituksessa olevan poissaolojakson päättymispäivää seuraava päivä.
  • Heinäkuun palkkatietoilmoituksessa poissaolojen ilmoitusjakson loppupäivä on 12.8., jos koko vuosiloman palkka on ilmoitettavissa. Jos koko vuosiloman palkan määrä ei ole selvillä silloin, kun heinäkuun tietoja ilmoitetaan, poissaolojen ilmoitusjakson loppupäiväksi ilmoitetaan 31.7.
  • Vuosiloma ilmoitetaan palkallisena poissaolona 16.7.–12.8. Poissaolon syyksi ilmoitetaan vuosiloma ja palkan määräksi koko vuosiloma-ajan palkka.
  • Elokuun palkkatietoilmoituksessa poissaolojen ilmoitusjakson alkupäivä on heinäkuun ilmoitusjakson päättymispäivää seuraava päivä eli 13.8. tai 31.7. Loppupäivä on se päivä, johon saakka poissaolot ovat tiedossa ilmoittamishetkellä.

Jos tulonsaaja esimerkiksi sairastuu vuosiloman aikana, vuosiloman ajaksi ilmoitetaan se aika, jolta vuosilomapäivät kuluvat. Tällöin osa vuosiloman ajasta voi olla vuosilomalain mukaista tai työehtosopimuksessa sovittua niin sanottua vuosiloman omavastuuaikaa, jonka ajalta vuosilomaa ei siirretä.

Jos poissaolon syy muuttuu yhtäjaksoisen poissaolon aikana, poissaolo on ilmoitettava omana aikajaksonaan. Korjaa poissaolotieto vastaamaan toteutuneita vuosilomapäiviä ja ilmoita sairauspoissaolo omana tietonaan joko ilmoittamalla poissaolojen ilmoitusjakso uudelleen tai korjaamalla oikeat poissaolotiedot alkuperäiseen ilmoitukseen.

Lue lisää poissaolotietojen ilmoittamisesta

Palkat voi ilmoittaa tulorekisteriin jo 45 päivää ennen palkanmaksua

Tiedot maksettavista suorituksista voi ilmoittaa tulorekisteriin etukäteen. Ilmoituksen voi tehdä aikaisintaan 45 päivää ennen maksupäivää. Myös lomarahat voi ilmoittaa etukäteen.

Jos palkat maksetaan esimerkiksi 31.7., ne voi ilmoittaa tulorekisteriin 17.6. alkaen. Kesäajan palkkojen ilmoittamista voi siis halutessaan porrastaa.

Miten tulorekisteriin ilmoitetaan pitämättä jäänyt loma?

Jos loma jää pitämättä ja on tarpeen periä maksettu lomaraha takaisin, on lomarahan maksajalla kaksi vaihtoehtoista tapaa ilmoittaa asia tulorekisteriin.

Ensisijaisesti maksajan tulee korjata annettua ilmoitusta ja muuttaa liikaa maksettu lomaraha perusteettomaksi eduksi. Kun suoritus peritään tulonsaajalta takaisin, ilmoitetaan tulorekisteriin takaisinperinnän tiedot.

Toinen vaihtoehto on käsitellä liikasuoritus ennakkopalkkana. Tällaisessa tapauksessa maksaja vähentää lomarahan myöhemmin maksettavasta suorituksesta. Jos liikasuoritus peritään toisesta tulolajista, on alkuperäisen ilmoituksen tulolaji (Lomaraha) korjattava vastaamaan tulolajia, josta vähennys tehdään (esim. Aikapalkka tai Vuosilomakorvaus).

Kysy lisätietoja tulorekisterin asiakaspalvelusta